poniedziałek, 18 listopada 2019 10:20

Przyjaciele Wieliczki z KPW „Poznają Małopolskę”

Autor Marzena Gitler
Przyjaciele Wieliczki z KPW „Poznają Małopolskę”

Klub Przyjaciół Wieliczki w październiku zorganizował kolejne wycieczki dla swoich członków.

11 października Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) w Krakowie i należące do niego od 2007 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) zorganizowały wycieczkę z cyklu „Poznajemy Małopolskę” na trasie: Michałowice – Iwanowice - Wysocice – Imbramowice - Olkusz - Trzebinia.

Zwiedzano kolejno: w Iwanowicach kościół pw. Trójcy Świętej z XVIII w. i Izbę Regionalną (istnieje od 1974 r.) po której oprowadzał nas Adam Misko. W Izbie mieszczącej się w zabytkowej karczmie,  znajdują się m.in. pamiątki po Jurkowskich, dziadkach  Jana Matzke z KPW, o których on opowiadał uczestnikom wycieczki. W Wysocicach romański obronny kościół pw. Mikołaja, w Imbramowicach  Sanktuarium Męki Pańskiej -  kościoła i klasztoru Sióstr Norbertanek i stary cmentarz z mogiłą powstańców z 1863 r.  Z Tomaszem Korczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Imbramowic (działa od 2006 r.) poznano źródło rzeki Dłubni. W Olkuszu oglądano mury miejskie z XIV w., kościół pw. św. Andrzeja Apostoła,  rynek i Muzeum PTTK im. Antoniego Minkiewicza. W Trzebini grupa spotkała się Witoldem Siemkiem, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół  Ziemi Trzebińskiej „COR” (działa od  1994 r.),  zwiedziła Muzeum Regionalne Ziemi Trzebińskiej i została ugoszczona.

Przewodnikiem był Stanisław Klich, v-ce prezes MZRTK,  były prezes  Towarzystwa Miłośników Ziemi Krzeszowickiej (TMZK). Organizacją wycieczki zajmowała się niżej podpisana, sekretarz w MZRTK i  prezes KPW. W wycieczce udział wzięli regionaliści z Bronowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krzeszowic, Racławic, Wieliczki.

W dniach od 15 do 17 października delegacja „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Jadwiga Duda, Grażyna Kowal, wiceprezes, Krzysztof Kasprzyk, członek uczestniczyła w V Kongresie Kultury Regionów w Nowym Sączu i Rytrze.

Hasłem  V Kongresu  było „Sacrum – Profanum. Oś istnienia”. Do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ (MCK SOKÓŁ) w Nowym Sączu, organizatora Kongresu,  przybyliśmy w regionalnych strojach krakowskich. Współorganizatorem Kongresu był Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, przy wsparciu Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu  brało udział ponad 300-tu gości:  regionalistów, znawców, miłośników i twórców kultury, artystów, naukowców, kierowników zespołów folklorystycznych,  pisarzy, dziennikarzy. W programie były panele dyskusyjne, warsztaty, koncerty, wystawa, widowiska i wycieczki do Kamienicy, Krynicy, Podgrodzia.

Opracowała Jadwiga Duda

Wieliczka - najnowsze informacje