piątek, 23 sierpnia 2019 17:28

Psia rewolucja w Chrzanowie

Autor Anna Piątkowska-Borek
Psia rewolucja w Chrzanowie

Z psem do parku? Teraz to niemożliwe. Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek zamierza jednak zlikwidować zakaz spacerów z psami w parkach i w innych miejscach publicznych.

– Na najbliższą sesję Rady Miejskiej przygotowałem projekt uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów” likwidujący te ograniczenia – poinformował burmistrz Robert Maciaszek. – W Chrzanowie będzie można spacerować z pieskiem praktycznie wszędzie – dodał włodarz gminy.

Mieszkańcy przypominają jednak, że konieczna jest też skuteczna edukacja właścicieli psów i ciągłe przypominanie o zasadach, jakich powinni przestrzegać. Jednocześnie miasto powinno zwiększyć liczbę pojemników na psie odchody, umieszczając je nie tylko w centrum. Zdarza się bowiem, że osoby spacerujące z psami po łąkach, w ogóle nie sprzątają po swoich czworonogach. Nie mają gdzie psiej kupy wyrzucić, ponieważ w pobliżu nie ma żadnego pojemnika.

Miejmy nadzieję, że wraz ze zmianą w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Chrzanów przybędzie pojemników na psią kupę, a wszelkie naruszenia zasad, obowiązujących właścicieli czworonogów, będą od razu karane.

Obowiązki właścicieli psów

Przypominamy, że na wszystkich właścicielach psów ciążą obowiązki, których należy przestrzegać.

– Należy pamiętać, że właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za swojego czworonoga. Bezwzględnie musi sprawować nad nim właściwą opiekę.

– Właściciel psa musi zachować ostrożność i środki bezpieczeństwa, zapewniające ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.

– Psy muszą być prowadzone na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną (lub w inny sposób zagrażających otoczeniu) czworonogi muszą mieć dodatkowo kaganiec.

– Po swoim psie, kocie lub innym domowym zwierzęciu zawsze należy od razu sprzątać! Konieczne jest natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w miejscach publicznych (w tym na zieleńcach) i umieszczanie tych nieczystości w pojemnikach do zbierania odpadów.

– Teren nieruchomości musi być zabezpieczony przed wydostaniem się z niej psa.

Chrzanów - najnowsze informacje