poniedziałek, 21 grudnia 2020 11:53

Rada Powiatu Wadowickiego przyjęła budżet na nowy rok. Jakie są plany na inwestycje?

Autor Wiktoria Mitura
Rada Powiatu Wadowickiego przyjęła budżet na nowy rok. Jakie są plany na inwestycje?

17 grudnia Rada Powiatu w Wadowicach przyjęła budżet na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy radni. Powiat oszacował swoje wydatki w przyszłym roku na prawie 200 mln złotych.

Dochody powiatu wadowickiego na 2021 rok będą wynosiły 177 150 712,50 zł, natomiast wydatki 196 633 618,50 zł. Brakujące 19 482 906 zł zostanie pokryte z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz kredytów bankowych.

Na wydatki majątkowe powiatu przeznaczono kwotę blisko 25,5 mln złotych. Do najważniejszych przyszłorocznych inwestycji należą m.in.

  • dokończenie budowy budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach (nowej siedziby pogotowia);
  • budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Andrychowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach;
  • zainstalowanie nowej windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej w Wadowicach.

Wśród inwestycji drogowych znalazły się m.in:

  • rozbudowa kolejnych odcinków dróg powiatowych: Brody – Palcza (w Lanckoronie i Skawinkach), Kalwaria – Brzeźnica (w Kopytówce, Marcyporębie, Zebrzydowicach, Stanisławiu Dolnym, Brzezince i Brzeźnicy), Izdebnik – Lanckorona – Brody (w Izdebniku), Sułkowice – Brzezinka – Roczyny – Andrychów (ul. Długiej w Targanicach);
  • rozbudowa drogi powiatowej Praciaki (w Rzykach).
– Dziękuję radnym, członkom Zarządu Powiatu, Paniom: skarbnik i sekretarz, a także wszystkim pracownikom starostwa, którzy pracowali nad budżetem. Choć ze względu na realia finansowe nie wszystko, co chcielibyśmy zrobić dla mieszkańców, udało się wpisać do dokumentu, i tak mamy bardzo ambitny budżet, który jest naszym wspólnym dziełemkomentował wynik głosowania starosta Eugeniusz Kurdas.
W trudnych czasach, w których wszyscy zastanawiamy się, jak bardzo pandemia uderzy w gospodarkę – w tym w finanse samorządów – udało się znaleźć konsensus w jednej z najważniejszych spraw. To dobrze wróży na przyszłość, bez wątpienia bowiem przed nami jeszcze wiele ważnych decyzji w tej kadencji samorządudodaje wicestarosta Beata Smolec.

info i foto: Powiat wadowicki

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka