piątek, 5 czerwca 2020 12:20

Rafał Trzaskowski odwiedził Oświęcim. O czym rozmawiał z samorządowcami?

Autor Głos 24
Rafał Trzaskowski odwiedził Oświęcim. O czym rozmawiał z samorządowcami?

Dzisiaj kandydat na prezydenta i jednocześnie prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwiedził dwie miejscowości w Małopolsce Zachodniej: Chrzanów i Oświęcim. W Oświęcimiu w Muzeum Zamek spotkał się z samorządowcami Małopolski Zachodniej. W debacie zorganizowanej w 30. rocznicę odrodzenia polskiej samorządności Powiat Oświęcimski reprezentował Zarząd Powiatu oraz prezydium Rady Powiatu.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie i omówienie roli samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce. Obecni na sali podkreślili, że minione trzy dekady były generalnie dla rodzimej samorządności pasmem sukcesów i rozwoju małych ojczyzn.

Włodarz stolicy wymienił się doświadczeniami odnośnie konkretnych, codziennych spraw, z którymi zmagają się samorządowcy niezależnie od wielkości miejscowości.

Radni są najbliżej ludzkich spraw – zauważył prezydent Warszawy.

Trzaskowski wyraził obawy co do przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście prób ograniczania niezależności i stabilności finansowej związanej z obecną polityką rządu. Zarzucił rządzącym przerzucanie na barki samorządów kolejnych zadań bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Zagrożeniem dla samorządności jest też pandemia koronawirusa i konieczność drastycznych cięć na zaplanowanych wcześniej zadaniach.

W trakcie dyskusji poruszono również temat obecności Polski w Unii Europejskiej i pozycji naszego kraju w strukturach europejskich, także w odniesieniu do korzyści jakie osiągają samorządy dzięki unijnym funduszom.

Musimy zdać sobie sprawę, że w takich sprawach jak epidemia czy ocieplenie klimatu nie poradzimy sobie sami.  (…) Jako członek Komitetu Regionów walczę również o to, by w tych nowych funduszach, zwłaszcza na zieloną transformację, znalazła się możliwość bezpośredniego kierowania strumienia pieniędzy do samorządów, z pominięciem rządu, bo nie potrzebujemy wszędzie pośredników – podkreślił Trzaskowski.

Z pytaniem do prezydenta Warszawy zwrócił się m.in. przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Kazimierz Homa.

Na ostatniej sesji Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła rezolucję z okazji 30-lecia wolnych wyborów do samorządu, w pierwszej części rezolucji podkreślając walory samorządności, a w drugiej wyrażając dezaprobatę dotycząca obecnego stanu wolności i demokracji.  Skutkiem tego w najbliższy poniedziałek odbędzie sesja nadzwyczajna, na której będziemy przegłosowywać moje odwołanie na wniosek radnych z PiS-u. Jaką ma Pan wizję i sposób na odkłamywanie rzeczywistości i urealnienie jej w oczach mieszkańców w całej Polsce? – zapytał prezydenta stolicy Kazimierz Homa.
Wiele wątków propagandy jest opartych o fake newsy, które się produkuje z premedytacją. Naszą rolą jako ludzi będących najbliżej obywateli jest odkłamywanie rzeczywistości – mówił prezydent Warszawy.

Źródło: powiat.oswiecim.pl

zobacz też naszą relację z Wieliczki:

Rafał Trzaskowski w Wieliczce: Zmiana zaczyna się tu!
“Rafał, Rafał!” i “Chcemy zmiany” krzyczeli dziś w Wieliczce licznie zgromadzeni zwolennicy kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. Co miał do powiedzenia mieszkańcom Małopolski wyczekiwany i gorąco powitany polityk?

Małopolska - najnowsze informacje