czwartek, 24 marca 2022 06:56

Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowosądeckiego. Znamy szczegóły

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowosądeckiego. Znamy szczegóły

4 kwietnia rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowosądeckiego. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu nowosądeckiego została powołana obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa małopolskiego.

Kwalifikacja wojskowa potrwa od 4 kwietnia do 10 czerwca i będzie się odbywać w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 (wejście od ul. Jagiellońskiej, ewentualnie przez bramę wjazdową od ul. Kościuszki).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie  o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

- mężczyźni urodzeni w 2003 roku;

- mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B);

- kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo;

- osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Sankcje karne

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje