środa, 27 stycznia 2021 17:31

Rusza przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wieliczce

Autor Marzena Gitler
Rusza przebudowa Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Wieliczce

W przyszłym  tygodniu rozpoczyna się inwestycja związana z  budową Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wieliczce przy ul. Jedynaka 30.  Inwestycja ta  uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych a całkowita jej wartość to 2 337 000  zł, z czego wartość dofinansowania to 85 %.

Nowy PSZOK w  Wieliczce  powstanie na  terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce przy ul. Jedynaka 30.  Inwestycja zakłada budowę rampy najazdowej, instalację wagi najazdowej,  zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenia  magazynowe. W ramach inwestycji uporządkowany zostanie teren i zakupione nowe  kontenery.

Inwestycja ta  pozwoli na łatwiejsze rozładowanie dostarczanych odpadów komunalnych dzięki  wybudowanej rampie  najazdowej.

Na czas  prowadzenia inwestycji  dotychczasowy  PSZOK zostanie przeniesiony w sąsiednie miejsce. Wkrótce podamy szczegółowe  informacje korzystania z PSZOK podczas  prowadzenia prac  budowlanych.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje