środa, 14 października 2020 09:18

Ruszają prace na ustawą o Metropolii Krakowskiej

Autor Marzena Gitler
Ruszają prace na ustawą o Metropolii Krakowskiej

12 października w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca rozpoczęcie prac nad ustawą metropolitalna dla Krakowa. wzięli w niej udział Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz zaproszeni parlamentarzyści.

Metropolie są bardzo atrakcyjną formą działania samorządów i dają duże możliwości realizacji oczekiwań mieszkańców. Działalność metropolii finansowana jest z podatku PIT (związki metropolitalne otrzymują dodatkowe 5% wpływów z tego podatku) – mówił Dominik Jaśkowiec.

Do udziału w konferencji zaprosił inicjatorów prac nad ustawą: Bogdana Klicha – Senatora RP, członka Komisji Ustawodawczej, Aleksandra Miszalskiego – Posła na Sejm RP i Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Związków Metropolitalnych oraz Grzegorza Małodobrego – radnego Rady Powiatu w Krakowie.

- W przypadku Krakowa dodatkowy dochód z podatku PIT przeznaczony na zadania realizowane przez metropolię wyniósłby około 300 mln. zł. Metropolia dla Krakowa jest szansą na rozwój oraz pozyskanie dodatkowych środków finansowych na  kluczowe dla mieszkańców działania samorządu: edukację, ochronę środowiska, gospodarkę komunalną, czy transport publiczny. Co bardzo istotne, Kraków będzie pełnił w niej rolę usługodawcy dla obszaru metropolitalnego. W ramach prac zespołu powstanie wstępny projekt ustawy, który będzie konsultowany z samorządami okolicznych gmin. Konkretne rozwiązania będą konsultowane również z mieszkańcami na drodze partycypacji społecznej – mówił Dominik Jaśkowiec.

Wszystko zaczęło się na Śląsku

- Metropolia górnośląsko-zagłębiowska funkcjonuje od 3 lat. Biorąc pod uwagę dobre doświadczenia z jej działania przez Senat w ciągu ostatnich miesięcy zostały przyjęte dwie ustawy: o powołaniu metropolii łódzkiej oraz metropolii pomorskiej. Granice pomiędzy Krakowem, a sąsiednimi gminami stają się coraz bardziej papierowe. W interesie wszystkich jest stworzenie takiej metropolii. Możemy już ocenić dobre doświadczenia działającej metropolii na Śląsku. Z budżetu, który wynosił ok. 400 mln zł na początku jej powstania – jest to w tej chwili to ok. 1 mld 300 mln zł. A to świadczy m.in. o tym, że dochody z PIT-u przeznaczane na funkcjonowanie tej metropolii są właściwie zagospodarowane – tłumaczył senator Bogdan Klich. A poseł Aleksander Miszalski dodawał, że środki pozyskane na działanie tworzonych metropolii mogą zostać wykorzystane na: politykę ekologiczną, wspólną gospodarkę komunalną, politykę promocyjną, czy wspólną politykę przestrzenną.

- Ta inicjatywa jest niezwykle potrzebna zarówno dla mieszkańców Krakowa jak i gmin ościennych. Jedną z ważniejszych spraw będzie zintegrowana komunikacja zbiorowa dla powstającej metropolii – tłumaczył Grzegorz Małodobry z Rady Powiatu w Krakowie.

Uczestnicy konferencji zakładają, że do końca roku ten projekt będzie wypracowany w Parlamentarnym Zespole ds. Związków Metropolitalnych, konsultowany z samorządami i przedłożony w Senacie. – Ważne jest to, że konsultacje tego projektu będą prowadzone nie tylko w Warszawie, ale również tu na miejscu – w Krakowie – dodawał Dominik Jaśkowiec. Metropolia miałaby składać się z Krakowa oraz 15 gmin otaczających miasto. – To będzie związek otwarty. Każda gmina, która ma związki metropolitalne z Krakowem, będzie mogła do takiej wspólnoty przystąpić. Nic odgórnie nie będziemy narzucać. Podczas konsultacji dowiemy się, jakie jest zainteresowanie samorządów. Jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa cały czas podkreślam, że korzyści dla samego Krakowa są bardzo realne, idą w kierunku wspólnego rozwiązania wspólnych problemów – mówił podczas konferencji Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący RMK.

inf. i foto: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje