wtorek, 9 maja 2023 08:31

Ruszają prace za 11 mln. Duże inwestycje na drogach pow. myślenickiego

Autor Marzena Gitler
Ruszają prace za 11 mln. Duże inwestycje na drogach pow. myślenickiego

Starostowie Józef Tomal i Rafał Kudas wzięli udział w podpisaniu umowy na trzy duże inwestycje drogowe na drogach powiatowych w powiecie myślenickim o łącznej kwocie blisko 11 mln. W trakcie realizacji są też inne modernizacje na łączna sumę aż 15 mln.

Wkrótce ruszy przebudowa odcinka drogi powiatowej Dobczyce – Kornatka – Zasań w miejscowości Kornatka. Droga zyska nową nawierzchnię i chodnik. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Lider - PROFEXIM Spółka jawna H. J. Duda, a wartość prac to 1,3 mln z.

Starostwo podpisało też umowę na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Droginia i Łęki . Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku ok. 0,6 km. Zaplanowano tu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika wraz z odwodnieniem oraz oznakowania. Podobnie jak poprzednio, najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Lider - PROFEXIM Spółka jawna H. J. Duda, które podjęło się realizacji za 1,7 mln zł.

Największa z inwestycji to modernizacja 2,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Sieprawiu. Dzięki pozyskanym środkom ul. Ks. Jana Przytockiego otrzyma nową nawierzchnię, zmodernizowane zostaną też pobocza i chodnika. Realizacja zadania w części odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj, a zrealizuje ją Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "LIMDROG" Sp. z o. o.. Koszt tego zadania to 7,7 mln zł.

Trwają też prace związane z przebudową drogi powiatowej w miejscowościach Polanka- Zawada-Krzyszkowice. Inwestycja zakłada przebudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości około 4 km. W jej ramach zostanie wykonany remont mostu, nowa nawierzchnia, chodnik, przejście dla pieszych z tzw. azylem i dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem oraz perony przystankowe.

Rozpoczęła się także przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Trzemeśnia-Poręba o łącznej długości około 1,5 km. W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika wraz z odwodnieniem, zatok autobusowych, wyspy rozdzielającej tor jazdy w osi jezdni, kanału technologicznego, oznakowania, a także przebudowę skrzyżowań i odwodnienia drogi.

Wartość dwóch ostatnich inwestycji to około 15 mln zł.

JB. Fot. Gb. Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka