sobota, 22 lutego 2020 08:30

Ruszył II etap kluczowej inwestycji w powiecie oświęcimskim

Autor Katarzyna Domagała
Ruszył II etap kluczowej inwestycji w powiecie oświęcimskim

Mimo braku rządowego wsparcia budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu będzie kontynuowana. 20 lutego odbyło się przekazanie placu budowy II etapu inwestycji. Ten etap ma pochłonąć ponad 20 mln zł.

Zdaniem władz powiatu oświęcimskiego budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji powiatu.

Podczas oficjalnego przekazania placu budowy starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w I etap inwestycji, który dobiega końca. Wyraził nadzieję, że kolejny etap będzie realizowany bez przeszkód.

I etap budowy nowej siedziby przy ul. Obozowej ruszył w połowie 2018 r. Objął przebudowę i rozbudowę budynku byłej powiatowej szkoły budowlanej na os. Zasole. Kosztował blisko 17,5 mln zł.

Ta część budynku zostanie przeznaczona dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia. Wykonano m.in. aulę na potrzeby imprez okolicznościowych i przedstawień artystycznych. Powstał basen przeznaczony do celów rehabilitacyjnych i do pływania oraz część administracyjna.

W ramach II etapu zadania powstaną: stołówka z kuchnią dla całego kompleksu, główna świetlica oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej, strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację najmłodszych dzieci, wydzielona funkcjonalnie strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z głębokim upośledzeniem. Ponadto, powstanie internat oraz pomieszczenia do hydroterapii.

Ta część inwestycji będzie kosztowała 20,2 mln zł. Podobnie jak I etap, także II prowadzony będzie przez oświęcimską firmę KOMABUD.

W ostatnim, III etapie, powstaną klasopracownie wyposażone w aneksy kuchenne, aula z widownią na 160 miejsc oraz biblioteka. Będą służyć uczniom Szkoły Podstawowej SOSW.

Szacuje się, że łączna kwota przeznaczona na nowa siedzibę ośrodka przekroczy 51 mln zł.

Zadeklarowana w poprzedniej kadencji rządowa pomoc na budowę placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostaje, póki co, w sferze niespełnionych obietnic. Na lutowej sesji radny Józef Szafran zaapelował do swoich kolegów z rady powiatu o podjęcie działań zmierzających do wpłynięcia na rząd, by ten wsparł tę jakże ważną i potrzebną inwestycję.

Info, foto: Powiat Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje