poniedziałek, 9 listopada 2020 08:57

Są pieniądze na dokończenie rewitalizacji centrum Zakliczyna!

Autor Aleksandra Tokarz
Są pieniądze na dokończenie rewitalizacji centrum Zakliczyna!

Są pieniądze na dokończenie odnowy Rynku w Zakliczynie i jego otoczenia. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania samorządowi zakliczyńskiej gminy na drugi etap tych prac w ramach programu związanego z rewitalizacją wsi oraz miasteczek w kwocie przeszło 7 mln zł.

Samorząd zakliczyńskiej gminy opracował koncepcję rewitalizacji centrum miasta i starał się o dofinansowanie ze środków unijnych na ten cel w poprzedniej kadencji władz Małopolski. Wniosek – mimo wysokiej oceny merytorycznej – znalazł się jednak na liście rezerwowej.

W Zakliczynie szukano więc innych możliwości zdobycia funduszy na rozpoczęcie remontu Rynku wraz z otoczeniem. Skorzystano z możliwości stworzonych przez rząd. Wymienione zostały instalacje – deszczowa i sanitarna oraz energetyczna i teletechniczna. W końcowym etapie jest budowa nawierzchni z kostki granitowej na drogach gminnych i chodnikach przyległych do Rynku oraz na drodze powiatowej przecinającej miejski plac. W tym miejscach pojawiły się też lampy.

Tarnów: Święto Niepodległości z okrojonym programem
Tegoroczne Święto Niepodległości mieszkańcy Tarnowa będą obchodzić bardzo skromnie. Nie będzie śpiewania pod teatrem im. Ludwika Solskiego, a wszystkie wydarzenia, które organizowała co roku Rada Osiedla Mościce, jak inscenizacje historyczne czy uroczystości przy cmentarzu, także nie dojdą do skutk…

Wartość tych wszystkich prac wynosi ponad 6,5 mln zł, a dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych to kwota rzędu prawie 4,5 mln zł.

Na drugi etap prac Zakliczyn dostał teraz pieniądze z województwa małopolskiego. Wygospodarowane zostały środki unijne w ramach pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na wszystkie projekty z dotychczasowej listy rezerwowej. W wielu zakątkach regionu zrealizowane zostaną inwestycje, które pozwolą ożywić gospodarkę i wzmocnić lokalny rynek.

- Przekazujemy gminom 100 mln zł na zadania, które mają na celu ożywić lokalną gospodarkę. Realizacja tych przedsięwzięć sprawi, że Małopolska nie tylko wypięknieje, ale co dziś szczególnie ważne, da konkretne zlecenia małopolskim firmom budowlanym czy wykończeniowym. Dzięki temu utrzymamy miejsca pracy w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie walki z COVID-19 – poinformował marszałek Witold Kozłowski.

- W ramach II etapu rewitalizacji wykonana zostanie  nawierzchnia z kostki granitowej na płycie rynku wokół Ratusza oraz w części gdzie znajduje się przystanek autobusowy. Dzięki temu przybędzie miejsca do handlu na płycie rynku oraz miejsc parkingowych. Wyremontowane zostaną  obiekty małej architektury, w tym kapliczka św. Floriana i pomnik Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę w latach 1914-1957. Odrestaurowana zostanie też studnia, a obok przystanku autobusowego powstaną obiekty handlowo-usługowe. Wykonana zostanie elewacja Ratusza, iluminacja, a latem przy tym budynku tryskać będzie woda z niewielkiej fontanny – informuje burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Bardzo dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego za przyznanie dofinansowania. To bardzo ważne i realne wsparcie dla naszej gminy, które pozwoli wykonać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy całość prac związanych z rewitalizacją Rynku w Zakliczynie.

inf./fot. UM Zakliczyn

Tarnów - najnowsze informacje