poniedziałek, 9 marca 2020 10:20

Sieć kanalizacyjna obejmie kolejne gospodarstwa domowe w Proszowicach

Autor Manuel Langer
Sieć kanalizacyjna obejmie kolejne gospodarstwa domowe w Proszowicach

Blisko 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020 – to środki, dzięki którym w całej  Małopolsce realizowanych jest 37 projektów obejmujących m.in. rozbudowę  sieci kanalizacyjnych oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Jeden  z tych projektów zrealizuje gmina Proszowice.

Umowę  gwarantującą przyznanie blisko 1,5 mln zł z RPO WM 2014-2020 podpisali  dziś wicemarszałek Łukasz Smółka oraz burmistrz Proszowic Grzegorz  Cichy. Wartość realizowanego projektu przekracza 2 mln zł.

– Inwestycje  w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to ciągle paląca kwestia dla wielu  małopolskich samorządów. Dzięki tym środkom uda się podłączyć do sieci  domy, które nie mają dostępu do bieżącej wody. W wielu gminach poprawi  się też system odprowadzania ścieków, co ma ogromne znaczenie dla  ochrony środowiska – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W  Proszowicach dzięki znacznemu wsparciu środków unijnych rozbudowywana  i modernizowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Do końca kwietnia  tego roku zostanie tam zakończona przebudowa sieć wzdłuż ulic:  Jagiełły, Krakowskiej, św. Trójcy, z kolei nowe przyłącza powstaną przy  ulicach: Parkowej, Nowej, Zamkowej i Kolejowej. Da to kolejnych 1 600  m nowej sieci wodociągowej oraz ponad 2 000 metrów przebudowanej  kanalizacji sanitarnej. Wybudowany fragment kanalizacji zostanie  podpięty do oczyszczalni ścieków w Proszowicach.

– Dziś,  dzięki działaniom Zarządu Województwa Małopolskiego oraz unijnemu  wsparciu mieszkańcy wielu małopolskich miejscowości mogą cieszyć się czystą wodą z kranu. Z kolei, inwestycje w rozwój systemu kanalizacji  i oczyszczania ścieków, doprowadziły do poprawy jakości wód gruntowych – dodaje wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Tylko  dzięki środkom unijnym wybudowano lub zmodernizowano w Małopolsce 785  km sieci wodno – kanalizacyjnej (450 km ze środków MRPO, 335 ze środków  RPO).

Info/foto: UMWM

Proszowice - najnowsze informacje