poniedziałek, 7 marca 2022 07:53

Siepraw. Radni i mieszkańcy przeciw wariantom S7

Autor Marzena Gitler
Siepraw. Radni i mieszkańcy przeciw wariantom S7

Gmina Siepraw to kolejny samorząd, który protestuje przeciwko zaproponowanym przez GDDKiA wariantom przebiegu nowego odcinka S7 Kraków Myślenice.

21 lutego z inicjatywy wójta Gminy Siepraw Tadeusz Pitali oraz miejscowych radnych odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Siepraw poświęcone zaprezentowanemu pod koniec stycznia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad "Studium Korytarzowemu projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice". Znalazło się w nim aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice.

W posiedzeniu uczestniczyli również sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy.

Na początku spotkania wójt Pitala zaprezentował historyczne próby zlokalizowania trasy S7 oraz  Integracyjnej (BDI) od strony Drogi krajowej nr 4 w stronę Myślenic, począwszy od 1963 roku. Omówił również działania Gminy Siepraw, które były odpowiedzią na poszczególne propozycje lokalizacji trasy S7, których na przestrzeni ostatnich 50-60 lat było kilka. Szczególnie zwrócił uwagę na protest przeciwko próbie zlokalizowania BDI przez centrum Sieprawia w 2012 r. Wójt zaznaczył również, że w latach 1991-2000 w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siepraw istniała rezerwa terenu pod trasę S7 z której zrezygnowano i w nowym PZP już się nie pojawiła.

Wójt przedstawił prezentację autorstwa GDDKiA dotyczącą koncepcji studium korytarzowego, która jest dostępna na stronie tej instytucji. Przeczytał też pismo, które skierował już 10 lutego br. do GDDKiA, w którym negatywnie zaopiniował nowe warianty trasy przebiegające przez gminę Siepraw.

Wójt przypomniał też zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która potocznie zwana jest "specustawą drogową". Wg tej ustawy inwestor, którym jest Państwo (GDDKiA) po przeprowadzeniu postępowania może wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja ta ma szczególny charakter, zawiera rozstrzygnięcia dotyczące wielu kwestii, w szczególności zatwierdza projekt budowlany oraz podział nieruchomości wraz z ustaleniem linii rozgraniczających teren. Co ważne, to właśnie ta decyzja daje możliwość wywłaszczenia nieruchomości pod drogę.

Na spotkaniu odbyła się gorąca dyskusja, w której głos zabierali radni oraz mieszkańcy. Dominowało przekonanie, że należy oprotestować wszystkie warianty zaproponowane przez GDDKiA. Radni rozważali, jaki sposób protestu będzie najbardziej skuteczny. Ustalono, że należy zorganizować jak największą liczbę petycji oraz protestujących mieszkańców i instytucji.

Wójt poprosił radnych o zajęcie stanowiska w sprawie protestu przygotowanego wspólnie z gminami: Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany i Biskupice. W piśmie tym zanegowane zostały wszystkie warianty korytarzowe, gdyż którykolwiek zostałby zrealizowany to będzie oddziaływał niekorzystnie na jakąś gminę. Radni jednogłośnie poparli podpisanie tak sformułowanego stanowiska. Wójt zapowiedział podpisanie wspólnego protestu samorządowców, co nastąpiło 22 lutego.

Natomiast 2 marca do wspólnego protestu dołączyły też Dobczyce.

Przypomnijmy: 27 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wideokonferencji przedstawiła "Studium Korytarzowe projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice". Znalazło się w nim aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice. Zaprezentowane warianty były sporym zaskoczeniem dla biorących udział w spotkaniu samorządowców. Protest wobec poszczególnych wariantów wyrazili samorządowcy wszystkich gmin, przez które może zostać poprowadzona nowa S7.

fot. UG Siepraw

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka