niedziela, 31 maja 2020 08:11

Skrzyszów. Będzie wiata rekreacyjna i ścieżka rowerowa

Autor Marzena Gitler
Skrzyszów. Będzie wiata rekreacyjna i ścieżka rowerowa

Województwo Małopolskie wyraziło zgodę na przekazanie w dzierżawę Gminie Skrzyszów działki na której powstaną te inwestycje.

Na ostatniej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego postanowił przekazać w najem, w trybie bezprzetargowym, działki, będące własnością województwa małopolskiego, a położone pod i wokół zbiornika wodnego Skrzyszów.

Wójt Gminy Skrzyszów wystąpił z wnioskami o wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości w 10-letnią dzierżawę, by zbudować wiatę rekreacyjną oraz ścieżkę rowerową. Dzięki decyzji sejmiku możliwe będzie dofinansowanie tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa.

Powierzchnia dla planowanej wiaty rekreacyjnej wynosi 116 m2, a planowana ścieżka rowerowa będzie miała 1150 m długość i 2,5 m szerokości.

Inf. UMWM

Tarnów - najnowsze informacje