poniedziałek, 17 stycznia 2022 16:01

Słomniki dostały 9,5 mln zł dotacji. Na co je przeznaczą?

Autor Marzena Gitler
Słomniki dostały 9,5 mln zł dotacji. Na co je przeznaczą?

Gmina Słomniki otrzyma 9,5 mln. zł dotacji na inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozyskane środki trafią na kilka zadań.  

Słomniki dostały 9,5 mln zł dotacji z Polskiego Ładu. Promesy na przyznane środki z Programu Inwestycji Strategicznych przekazała na ręce burmistrza Pawła Kanafela posłanka Elżbieta Duda.

Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie, to budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki, na które miasto otrzyma 4,6 mln zł dofinansowania. W ramach inwestycji powstaną 3 nowe ulice oraz zostanie przebudowana 1 istniejąca, co umożliwi lepsze i bezpieczniejsze skomunikowanie miasta oraz poprawi dostępność do terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych.

3,5 mln zł dotacji trafi na przebudowę i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną. Przebudowa obejmować będzie modernizację ok. 900 mb sieci wodociągowej oraz 700 mb sieci kanalizacyjnej, budowę chodników, miejsc postojowych, zieleńców, rozbudowę kanalizacji opadowej.

1,5 mln zł zostanie przeznaczone na budowę ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej. Projekt obejmuje budowę budynku hydroforni, montaż obudowy studni głębinowej, 2 zbiorników na nieczystości, montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej, podniesienie terenu poziomu, uzbrojenie studni głębinowej, automatyzację procesu uzdatniania wraz z monitoringiem.

Na te inwestycje gmina przeznaczy w sumie 504 tys. ze swojego budżetu w ramach wkładu własnego.

fot. Fb. Elżbieta Duda Poseł na Sejm RP

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje