wtorek, 2 marca 2021 09:10

Spisanie testamentu. Czy notariusz jest nam potrzebny?

Autor Artykuł sponsorowany
Spisanie testamentu. Czy notariusz jest nam potrzebny?

W przypadku naszej śmierci warto zadbać o osoby, które były nam za życia szczególnie bliskie. Dziedziczenie ustawowe nie zawsze w stu procentach odzwierciedla nasze relacje z członkami rodziny, a więc dobrze jest pozostawić tę decyzję sobie. Prawo pozwala na rozdysponowanie swoim majątkiem za życia za pomocą testamentu. Czy dokument ten koniecznie musi być sporządzony w postaci aktu notarialnego?

Testament to czynność prawna, pozwalająca nam na rozporządzenie majątkiem na wypadek naszej śmierci. W Polsce większość kwestii związanych z powstawaniem testamentów reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim, testament może być sporządzony osobiście (własnoręcznie), przed notariuszem (w formie aktu notarialnego) lub wyjątkowo - jako testament urzędowy, ustny, wojskowy lub podróżny. Najczęściej jednak spotyka się dokumenty przygotowane własnoręcznie lub przy pomocy notariusza.

Testament własnoręczny

Jeśli zdecydujemy się na rozporządzenie swoim majątkiem za pomocą testamentu własnoręcznego, zwanego też holograficznym, musimy pamiętać, że aby był on ważny, musi być napisany w całości własnoręcznie, a także konieczna jest data jego sporządzenia i podpis. Nie możemy zatem podpisać dokumentu sporządzonego na komputerze. Wbrew obiegowej opinii nie ma jednak konieczności przygotowania testamentu w obecności świadków. Choć jest to forma całkowicie bezkosztowa, to w razie naszej śmierci jest znacznie prostsza do podważenia niż w przypadku testamentu notarialnego.

Podważane może być nie tylko to, czy sporządziliśmy go własnoręcznie, ale także, czy byliśmy wówczas w pełni świadomi. Bez znajomości przepisów, możemy wyrazić wolę niewystarczająco precyzyjnie, przez co może dojść do konfliktów sądowych między członkami rodziny. W skrajnych przypadkach sąd może orzec o podziale majątku zgodnie z zasadą dziedziczenia ustawowego. Chcąc zapewnić pełne bezpieczeństwo naszym bliskim, zdecydowanie lepszą opcją będzie sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego.

Testament notarialny

Ostatnia wola wyrażona w formie aktu notarialnego ma najwięcej zalet wśród wszystkich form testamentów przewidywanych przez Kodeks Cywilny. Pomaga on w pełni zabezpieczyć interesy potencjalnego spadkobiercy, gdyż taki testament jest znacznie trudniej podważyć, niż ten spisany własnoręcznie. Notariusz pomaga nam sformułować ostatnią wolę w jasny i niebudzący żadnych wątpliwości sposób.

Ma on także obowiązek zadbać, aby dokument ten nie zawierał żadnych wad formalnych. Wizyta u notariusza będzie konieczna także w przypadku sporządzania testamentu z tzw. zapisem windykacyjnym. Pozwala on zapisywać poszczególne nieruchomości i ruchomości wybranym członkom rodziny. Spadkobierca wówczas nabywa określony przedmiot już w chwili otwarcia spadku.

Taki zapis musi być precyzyjnie sformułowany, aby nie budził żadnej wątpliwości. Bez wspomnianego zapisu windykacyjnego, cały spadek stanowi tzw. masę spadkową, czyli sumę majątku do procentowego podziału między obdarowanych. W zależności od tego, czy zdecydujemy się na testament podstawowy, czy z zapisami windykacyjnymi, koszt jego sporządzenia oscyluje w okolicach od 50 do 200 złotych.

Odwołanie testamentu

Spadkodawca w każdej chwili ma prawo odwołać spisany testament. Może go zniszczyć, dokonać w nim zmian, a nawet sporządzić na nowo. Dopóki żyje, ma on możliwość samodzielnego decydowania o swoim majątku oraz o tym, co się z nim stanie po jego śmierci.

Spisanie testamentu nie należy do kosztownych czy skomplikowanych czynności prawnych, a w przyszłości może znacznie pomóc naszym najbliższym w uporządkowaniu spraw spadkowych. Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że sami możemy zdecydować, kto był dla nas najważniejszy w życiu. Choć po śmierci nie mamy już wpływu na przebieg wydarzeń, to zawsze możemy pozostawić po sobie ostatnią wolę.

Współpraca merytoryczna przy powstaniu artykułu: www.notariusz-wajda.pl

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje