poniedziałek, 17 października 2022 10:13

Spotkali się pod kryptonimem "EGIDA-22". Chodzi o ewentualne zagrożenie

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Spotkali się pod kryptonimem "EGIDA-22". Chodzi o ewentualne zagrożenie

Wczoraj, tj. 16 października br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu 19 osób – jako uzupełnienie kadry policyjnej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa – brało udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „EGIDA-22”. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną, dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

16 października br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zostały przeprowadzone cykliczne ćwiczenia pod kryptonimem „Egida-22”. Ich głównym celem było sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów Kontrolno-Informacyjnych oraz Wydawania Wyposażenia, przeszkolenie kadry, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania.

Zgodnie z planem punktualnie o godzinie 7.00 do sądeckiej komendy przy ulicy Artura Grottgera 50 zaczęli zgłaszać się rezerwiści, którym Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu nadał przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach Policji, na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.

Na wstępie powołani rezerwiści zostali zarejestrowani i otrzymali identyfikatory. Kolejnym punktem był apel w punkcie zbiórki. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Adam Bukański przywitał przybyłych uczestników szkolenia i  przedstawił im zarys ćwiczeń. Następnie rezerwiści wzięli udział w zaplanowanych zajęciach programowych.

W trakcie wykładów rezerwiści zostali zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, między innymi z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zadaniami planowanymi do wykonywania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych.

Uczestnicy ćwiczeń zostali również zapoznani z budynkiem komendy, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania służbowe – m.in. odwiedzili stanowisko kierowania, strzelnicę, siłownię, a także garaże, gdzie został im zaprezentowany tabor sądeckiej Policji. Najwięcej emocji i zainteresowania u rezerwistów wzbudziła wizyta na strzelnicy oraz zajęcia z budowy broni i sposobu posługiwania się nią, a także wykłady z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

„Egidę-22” zakończono apelem końcowym, podczas którego mł. insp. Adam Bukański – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu podziękował rezerwistom za aktywny udział i wzorowe uczestnictwo oraz wręczył im zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W ćwiczeniach uczestniczyli wyznaczeni kierownicy komórek organizacyjnych sądeckiej komendy, którzy nadzorowali realizację zadań z zakresu przygotowań obronnych, a także policjanci i pracownicy jednostki, obserwatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu oraz Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje