sobota, 10 lutego 2024 09:44

Spotkanie Opłatkowe Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

Autor Jadwiga Duda
Spotkanie Opłatkowe Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

W sobotę, 27 stycznia o godz. 9:30, w krakowskiej bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oo. Karmelitów przy ul. Karmelickiej 19, w kaplicy Matki Bożej Piaskowej ks. Piotr Maroszek z parafii Rokiciny Podhalańskie (Gmina Raba Wyżna) odprawił  mszę św. w intencji regionalistów małopolskich.

Msza została zamówiona przez Zarząd Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) w Krakowie. Podczas mszy śpiewała i grała Kapela „Żubry Niepołomickie” w składzie: Renata Fudala, Aleksander Hytroś, Janusz Taborski, Teresa Urba. Przed bazyliką wykonano wspólne zdjęcie uczestników mszy, którzy następnie udali się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 na II piętro, gdzie w pokoju nr 247 odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Kapela z Niepołomic zagrała i zaśpiewała kolędę „Wśród nocnej ciszy”, a z nią śpiewali stojąc wszyscy uczestniczy spotkania.

Zebranych powitała Barbara Miszczyk. Prezes MZRTK złożyła wszystkim życzenia noworoczne i poprosiła ks. Piotra Maroszka o pobłogosławienie opłatków. Krzysztof Kasprzyk rozdał opłatki zebranym. Wszyscy uczestnicy łamali się nimi i składali sobie życzenia. Joanna Grzeszuk z Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej w Krakowie przedstawiła zebranym tom XXV rocznika „Małopolska – regiony –regionalizmy – małe ojczyzny” wydany w 2023 r. Każdy otrzymał egzemplarz rocznika oraz „Regionalistę Małopolski” nr 21 pod redakcją Stanisława Klicha. Wieliczanka Maria Nawrot wszystkim uczestnikom spotkania podarowała tomik wierszy swojego autorstwa, z którego odczytała wiersz o X Kongresie Regionalistów w Bydgoszczy w 2014 r. Eugeniusz Skoczeń, należący do Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej Ruchu Regionalnych Towarzystw Kultury w Warszawie,  przypomniał, że w 2023 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Wyborcze, w wyniku którego do Rady Krajowej wszedł dr Piotr Duda z Brzeskiego Towarzystwa GRYF, a Barbara Miszczyk została przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego. Bożena Konikowska, przewodnicząca Rady Krajowej, stara się o restaurację dworku w Nadarzynie, gdzie ma mieć siedzibę Rada.

Andrzej Talarczyk z Rady Krajowej, który opracowuje historię regionalizmu polskiego, poprosił o dostarczenie artykułów na ten temat od towarzystw z Małopolski. Eugeniusz Skoczeń poinformował, że Racławickie Towarzystwo przygotowuje się do obchodów 230. rocznicy bitwy pod Racławicami, która wypada 4 kwietnia b.r. Obchody rozpoczną się 24 marca b.r. na krakowskim rynku. Potem odbędzie się uroczystość w Szczekocinach, a jesienią w Maciejowicach. Eugeniusz Skoczeń zachęcił do odwiedzenia Muzeum przy Kopcu Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Antoni Stępor opowiedział o prowadzonym przez siebie Antykwariacie Abecadło w Krakowie przy ul. T. Kościuszki 18, zlokalizowanym w dawnej „Aptece pod Aniołem Stróżem”. Zaprosił też wszystkich do odwiedzenia lokalu.

Stanisław Klich opowiedział o uroczystościach w Czernej, które odbyły się 21 stycznia b.r. z okazji 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Podarował wszystkim zebranym folder o tym wydarzeniu, opracowany przez Dorotę Strojnowską. Z 23 stowarzyszeń należących do MZRTK obecnych było siedem: Towarzystwo Przyjaciół Bronowic z prezes Barbarą Miszczyk; Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jadownickiej z prezesem Jerzym Świerczkiem i Józefem Węgrzynem; Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej ze Stanisławem Klichem, Grażyną Palczewską, Małgorzatą Zimoń; Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej z prezesem Mieczysławem Januszem Jagłą i Kapelą z Niepołomic; Racławickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne z prezesem Eugeniuszem Skoczeniem i Antonim Stąporem;  Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny z Krzysztofem Kasprzykiem, także członkiem KPW; Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW), które do MZRTK należy od 2007 r., z prezes Jadwigą Dudą, Justyną Twardosz, członkiem Zarządu i członkami: Marią Nawrot i Bogumiłem Tryjańskim, prezesem Fundacji Wydawnictwo im. Jana Czerneckiego. Wielickie stowarzyszenie reprezentowało w sumie 21 osób. W spotkaniu uczestniczyły również Joanna Grzeszuk i Dorota Strojnowska z redakcji rocznika „Małopolska –regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Spotkanie opłatkowe małopolskich regionalistów zakończyło się zaśpiewaniem kolędy „Bóg się rodzi” wraz z Kapelą z Niepołomic. Podczas spotkania Krzysztof Kasprzyk, skarbnik MZRTK,  zbierał składki członkowskie za 2024 r. Ciasto i ciasteczka były własnego wypieku Agnieszki Róg z Krakowa, która upiekła je na prośbę prezes MZRTK i przygotowała salę w bibliotece na spotkanie. Dziękujemy Kapeli „Żubry Niepołomickie” za kolędowanie i muzykowanie, a szczególnie prezesowi Mieczysławowi Januszowi Jagle, który zadbał o transport zespołu na uroczystość; Krzysztofowi Kasprzykowi za zakup soków i wody na opłatek. Naszej prezes Barbarze Miszczyk za przygotowanie programu uroczystości i jej poprowadzenie. Zapraszamy towarzystwa regionalne z Powiatu Wielickiego do Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, a w nim do społecznej pracy RAZEM.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka