poniedziałek, 28 marca 2022 06:30

Wieliczka. Samorządowcy podpisali Apel do przywódców państw w obronie Ukrainy

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Samorządowcy podpisali Apel do przywódców państw w obronie Ukrainy

W wielickiej Mediatece na zaproszenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła odbyło się spotkanie samorządowców działających w ramach Ruchu Samorządowego "Tak! dla Polski". Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie podpisali Apel do przywódców państw w obronie Ukrainy,

25 marca w wielickiej Mediatece na zaproszenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła rozpoczęło się dwudniowe spotkanie samorządowców, działających w ramach Ruchu Samorządowego "Tak! dla Polski". Jest to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca kilkuset samorządowców ze wszystkich województw oraz siedmiu organizacji samorządowych.

W Wieliczce spotykali się przedstawiciele z Małopolski wraz z gronem reprezentantów organizacji i instytucji samorządowych, przedsiębiorców i społeczników. Do Wieliczki przybył także prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Stolica Podkarpacia pomaga uchodźcom od pierwszych dni wojny. Jest to możliwe dzięki ogromnej mobilizacji samorządu, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Prezydent Rzeszowa odwiedził również Centrum Pomocy Ukrainie w Grabiu.

Samorządowcy podpisali się pod Apelem do przywódców państw w obronie Ukrainy, wystosowanym przez Ruch Samorządowy Tak dla Polski.

"Od ponad miesiąca trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Codziennie za naszą granicą giną bezbronni ludzie - nie jako przypadkowe ofiary ataków na obiekty wojskowe, ale w wyniku rozmyślnych działań rosyjskiej armii."

Apel do przywódców państw w obronie Ukrainy

Mamy dość połowicznych gestów i pustych słów naszych  przywódców! Kiedy na co dzień obserwujemy bombardowanie ukraińskich miast i mordowanie ich mieszkańców, my wójtowie, radni, starostowie, burmistrzowie i prezydenci z całej Polski, tak jak wszyscy Polacy, czujemy wielką Solidarność z narodem ukraińskim. Czujemy, jakby bomby spadały na nasze miasta. Dlatego żądamy od polskich przywódców decyzji o natychmiastowej blokadzie transportu wszelkich towarów na teren Rosji, Białorusi i innych sojuszników Moskwy. Żądamy natychmiastowego zaprzestania jakiegokolwiek handlu ropą, gazem, węglem czy innymi towarami z Rosją i jej sojusznikami. Bez oglądania się na innych  i zasłaniania ich decyzjami!

Jednocześnie my, samorządowcy z Polski, zwracamy się z apelem  do burmistrzów całego cywilizowanego, demokratycznego świata o zdecydowany nacisk na rządy waszych krajów, aby zatrzymać jakikolwiek handel z agresorem i jego sojusznikami. Nie pozwólmy, aby kunktatorstwo i doraźne korzyści zwyciężyły nad Solidarnością z bestialsko mordowanym narodem naszych braci Ukraińców.

Patrząc na tragedię, której doświadcza ludność cywilna na obszarze Ukrainy i masową ucieczkę milionów ludzi z terenów tego kraju, apelujemy do Unii Europejskiej i wszystkich demokratycznych państw o pilną i wszechstronną pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Druga część spotkania była poświęcona sprawom samorządu, w tym tematów dotyczących Małopolski. W dyskusji udział wzięli nie tylko samorządowcy, ale i przedstawiciele różnych profesji – przedsiębiorcy, społecznicy działający w organizacjach pozarządowych, ludzie aktywnie działający w obszarze życia społeczno-politycznego małopolskich miast i gmin.

Zaproszenie na spotkanie w Wieliczce przyjął Profesor Jarosław Fils, ekspert w dziedzinie samorządu, socjolog, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, publicysta i komentator życia politycznego, który wygłosił referat pt. "Dzisiejsza siła samorządu".

fot. Fb. Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje