czwartek, 5 września 2019 15:37

Środki na przebudowę drogi w Nowym Brzesku i Hebdowie zatwierdzone

Autor (red)
Środki na przebudowę drogi w Nowym Brzesku i Hebdowie zatwierdzone

30 sierpnia prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania. Na zatwierdzonych listach są tez drogi w Nowym Brzesku i Hebdowie.

Dofinansowanie będzie prowadzone ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

W województwie małopolskim dofinansowanie otrzymały 222 zadania (w tym 181 zadań gminnych i 41 zadań powiatowych) na kwotę ogółem 314 402 674,43 zł, przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. – Tak szeroka lista zadań, jak również ogromna kwota, którą otrzymała Małopolska, to dla nas wyjątkowa szansa. Możemy zrobić mocny krok naprzód, zrealizować tak liczne projekty w bardzo konkretny sposób usprawniające komunikację. Niejednokrotnie są to zadania niezwykle wyczekiwane przez mieszkańców, bo w praktyce oznaczające dla nich lepszy dojazd do sąsiednich miejscowości, do pracy czy do lekarza. Inwestycja w drogi lokalne to inwestycja w rozwój całego regionu oraz komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dziękuję wszystkim samorządom, które postawiły sobie takie cele i skorzystały z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Gmina i Miasto Nowe Brzesko otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 160688K w km 0+008,66+0+431,70 w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów, Gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki"

Okres realizacji zadania: 10.2019-09.2021

Ogółem wartość projektu: 1 145 086,72 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 572 543,00 zł.

Deklarowana kwota środków własnych: 572 543,72 zł.

% dofinansowania: 50 %

Proszowice - najnowsze informacje