piątek, 15 maja 2020 09:37

Startują prace przy budowie geotermii w Sękowej

Autor Marzena Gitler
Startują prace przy budowie  geotermii w Sękowej

Firma Exalo Drilling rozpoczęła prace przygotowawcze przy budowie wiertni. Zaplanowane prace mają  na celu rozpoznanie złóż wód termalnych znajdujących się na głębokości do 3000 metrów. Podpisana umowa to efekt wspólnego projektu Gminy Sękowa i Miasta Gorlice.

11 maja wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą Exalo Drilling S.A umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej.

Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych, które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne.
Firma już rozpoczęła prace przygotowawcze do odwiertów, a zakończenie prac wietrniczych zaplanowano na 13 listopada br.

Całość prac o wartości 18 321 524,04 zł brutto  jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne  w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych netto tj. 15 474 348,00 zł w ramach projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”.

Odwiert badawcz, to właściwie dopiero początek realizacji perspektywicznych planów budowy geotermii w Sękowej. Dopiero po zakończeniu prac wiertniczych i opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej będzie wiadomo czy budowa odpowiedniej sieci ciepłowniczej oraz basenów geotermalnych będzie opłacalna.

W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrach jakościowych i wydajnościowych, w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice. Jesteśmy również zainteresowani wykorzystaniem geotermii dla celów rekreacyjnych. Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby inwestować w Geotermię Sękowską.

Próbny odwiert będzie wykonywany w okolicach Orlika w Sękowej - miejscu wskazanym w badaniach przeprowadzonych przez AGH w Krakowie, skąd pozyskane ciepło będzie dystrybuowane na obszar Gminy Sękowa i Miasta Gorlice.

inf. i foto: UG Sękowa

Gorlice - najnowsze informacje