czwartek, 22 grudnia 2022 16:04

Stary Sącz. Nagroda “Pamięć i tożsamość” dla Andrzeja Długosza

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Stary Sącz. Nagroda “Pamięć i tożsamość” dla Andrzeja Długosza

Prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, dyrektor i kustosz Muzeum Regionalnego w Starym Sączu Andrzej Długosz odebrał 16 grudnia, III nagrodę indywidualną w konkursie „Pamięć i Tożsamość” przyznaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego za 2021 r.

Statuetki nagrody oraz symboliczne promesy wręczali: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Radni Województwa Małopolskiego: Anna Mikosz, Stanisław Bisztyga, Piotr Dziurdzia i Jerzy Fedorowicz oraz Monika Gubała dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody w kategorii „Pamięć i Tożsamość” Województwo Małopolskie przyznaje dla:

– organizacji pozarządowych – które w ramach swojej działalności realizuje zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego.

– osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie w projekty, bądź wydarzenia poruszające tematykę historyczną przyczyniły się do propagowania historii Polski i postaw patriotycznych, pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym.

Inf. i foto: UM SS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje