środa, 7 grudnia 2022 10:49

Stawiają na młodzież! Świetna inicjatywa w gminie Iwanowice

Autor Norbert Kwiatkowski
Stawiają na młodzież! Świetna inicjatywa w gminie Iwanowice

Młodzieżowa Rada Gminy w Iwanowicach to inicjatywa, która została powołana w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród gminnej młodzieży i zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne.

Już pierwsze tygodnie działalności pokazują, że młodzi radni nie będą się nudzić. 23 listopada po raz pierwszy uczestniczyli w I warsztatach integracyjnych prowadzonych przez Panią Dyrektor GCKiB Magdalenę Lech. Celem spotkania była możliwość poznania się wzajemnie poprzez zabawę i pracę zespołową.

Kolejne spotkanie, które odbyło się 5 grudnia, to już niezbędną wiedza praktyczna. Spotkanie obejmowało trzy etapy. W czasie pierwszego etapu ecenas Natalia Trzaska przybliżyła statut Młodzieżowej Rady Gminy w Iwanowicach oraz wyjaśniła radnym wszystkie niejasności, które się u nich pojawiły w trakcie analizowania dokumentu. Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem oraz czynnie uczestniczyła w konwersacji z panią Mecenas.

Następnie doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych - Jadwigą Mizerską oraz Patrykiem Golbą - Zawadzkim. Goście przybliżyli radnym działanie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz przeprowadzili szkolenie. W jego skład wchodziło podstawowe i szczegółowe omówienie prawa dot. młodzieżowych rad przy JST, omówienie struktury i funkcjonowania młodzieżowych rad w Polsce. Zostały również przeprowadzone warsztaty z organizowania działań i projektów młodzieżowej rady oraz metod współpracy z młodzieżą i mieszkańcami. Młodzież wykazała się dużą pomysłowością oraz dojrzałym podejściem w trakcie prowadzonego szkolenia.

W ostatnim etapie radni mieli możliwość spotkania się z Wójtem Gminy Iwanowice Robertem Lisowskim. W trakcie spotkania opowiedzieli o sobie oraz przedstawili dlaczego postanowili kandydować do Młodzieżowej Rady. Radni zaproponowali swoje pomysły do realizacji podczas I kadencji.

Źródło oraz foto: Gmina Iwanowice

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka