środa, 12 kwietnia 2023 14:00

Strzelnica w powiecie wielickim

Autor (red)
Strzelnica w powiecie wielickim

160 tys. ze środków Ministra Obrony Narodowej otrzyma Powiat Wielicki na stworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce wirtualnej strzelnicy. Celem programu jest przede wszystkim stworzenie warunków do rozwoju i podniesienia atrakcyjności sportu strzeleckiego w Polsce oraz nauka posługiwania się bronią.

W strzelnicy wirtualnej ulokowanej w budynku wielickiego LO będą także realizowane zajęcia z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w klasie I szkół średnich. Ze strzelnicy korzystać będą także uczniowie pozostałych szkół prowadzonych przez powiat oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie obronności i sportu strzeleckiego.

Strzelnica powstanie w aktualnej sali do zajęć fitness, która po otwarciu budowanej hali sportowej straci swoją pierwotną funkcję.  Strzelnica wirtualna zostanie wyposażona w 4 szt. replik broni długiej i 4 szt. replik broni krótkiej; jednorazowo strzelanie będą mogły realizować 4 osoby. Cały system działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystuje laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujące niewidzialną wiązkę światła.

Przeznaczona będzie do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi; celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;  ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów; prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności; wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Umożliwiać będzie także strzelanie w warunkach nocnych. Strzelnica  zostanie oddana do użytku wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024 - wraz z rozpoczęciem użytkowania nowej hali sportowej.

Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.Zadanie jest realizowane w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka