poniedziałek, 30 listopada 2020 13:31

Sułkowice. Inwestycje za inwestycjami - gmina planuje kolejne. Zobacz jakie

Autor Wiktoria Mitura
Sułkowice. Inwestycje za inwestycjami - gmina planuje kolejne. Zobacz jakie

Na terenie gminy Sułkowice dobiegają końca inwestycje - nie tylko drogowe. Gmina nie zamierza spocząć na laurach i już planuje kolejne, które rozpoczną się już w grudniu. Co udało się zrobić?

Niedługo zakończy się inwestycja pn. "Droga na Jaworze". W ramach tego zdania wykonano nakładkę asfaltową o długości 150 mb wraz z wyczyszczeniem przydrożnego rowu. Wartość tej inwestycji to 33 040,92 zł - sfinansowana z budżetu gminy Sułkowice.

Dobiegają końca modernizacje dróg:

  • w Harbutowicach - tzw. droga od Głębca w stronę wodociągów. W ramach zadania przebudowana została droga na odcinku 871 mb. Wartość inwestycji: 402 580,24 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 241 548,00 zł.
  • w Rudniku na ul. Starcówka. W ramach zadania wykonywana jest nakładka asfaltowa o długości 150 mb. Wartość inwestycji: 83 029,92 zł, sfinansowana z budżetu Gminy Sułkowice.

Trwają prace modernizacyjne nawierzchni parkingów przykościelnych w Harbutowicach. Poszerzono strefę parkingową oraz obłożono ażurowymi płytami część skarpy. Wartość inwestycji: 38 657 zł, sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Trwają prace związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego w Harbutowicach. Zamontowane zostały elementy urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, pod którymi wyłożono bezpieczną nawierzchnię z tworzywa sztucznego. Inwestycja realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w wysokości 231 510,94 zł oraz z budżetu gminy Sułkowice.

Planowane inwestycje drogowe w gminie Sułkowice

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni przychylili się do wniosku Burmistrza i przeznaczyli środki z budżetu gminy Sułkowice na modernizację:

  • drogi dz. nr. 223 w Harbutowicach (droga wzdłuż cmentarza parafialnego) - 20 tys. zł;
  • drogi na ul. Kapitana Stanaszka w Sułkowicach – 20 tys. zł.

Prace rozpoczną się już w grudniu po wyłonieniu wykonawcy.

Są to inwestycje o które szczególnie wnioskowali do burmistrza mieszkańcy i radni z tego terenu.

info i foto: UM Sułkowice

Myślenice - najnowsze informacje