czwartek, 12 września 2019 15:28

Szczepanowice: Ruszyła budowa nowego odcinka S7

Autor Marzena Gitler
Szczepanowice: Ruszyła budowa nowego odcinka S7

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik symbolicznym wbiciem łopat rozpoczęli dziś budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S7 Widoma – Szczepanowice.

Symbolicznym wbiciem łopaty 12 września rozpoczął się proces budowlany drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem i granicą województw: małopolskiego i świętokrzyskiego.

– Na drogę ekspresową S7 na północ od Krakowa mieszkańcy Małopolski czekają od kilkudziesięciu lat. Dzisiaj rozpoczynamy jej budowę. Odcinek Widoma-Szczepanowice to obwodnica Słomnik. Każde miasto po otwarciu jego obwodnicy zmienia swoje oblicze. Ruch ciężarowy jest mniejszy, a poziom bezpieczeństwa rośnie. Tak jest w Suwałkach, Ostrowie Wielkopolskim czy Rykach. Tak samo będzie i w Słomnikach – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Warto dodać, że w tym tygodniu został ponadto ogłoszony przetarg na budowę kolejnego odcinka S7 pomiędzy Miechowem a miejscowością Moczydło leżącą przy granicy z województwem świętokrzyskim.

– W tym miesiącu zostanie podpisana i przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Na budowę wjechały już maszyny ściągające warstwy trawy i gleby. W miejscu symbolicznego wbicia łopaty powstanie węzeł drogowy.

Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Jak informuje GGDKiA zakres planowanej inwestycji obejmuje: realizację drogi ekspresowej S7 z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi, budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym oraz obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów) oraz budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących, dróg dojazdowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, infrastruktury technicznej.

inf. UW w Krakowie, GDDKiA

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje