niedziela, 8 marca 2020 11:03

Szczucin. Otwarto klub seniora

Autor Marzena Gitler
Szczucin. Otwarto klub seniora

2 marca w Szczucinie uroczyście otwarto klub „Senior Plus”. Będzie on miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę.

Otwarcie klubu seniora w Szczucinie

W wydarzeniu udział wzięli: wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, zastępca burmistrza Tomasz Bełzowski, Prezes Stowarzyszenia Otwarte Serce Bogdan Sosin, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy Maria Bielaszka, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Norberta Kaczmarczyka Monika Ząbek, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie Robert Rajtar, licznie zebrani seniorzy oraz proboszcz szczucińskiej parafii ks. Zygmunt Warzecha, który poświęcił placówkę.

Utworzenie Klubu „Senior Plus” ma zapewnić osobom starszym miejsca spotkań, ma także dać możliwość twórczego i efektywnego spędzania wolnego czasu. Przeznaczony jest w szczególności dla osób nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Placówka ma być dla nich wsparciem oraz zwiększyć ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.

Gmina Szczucin skorzystała z możliwości jakie daje Wieloletni Program Senior Plus uruchomiony przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Program ten skierowany jest  do samorządów chcących tworzyć na swoim terenie domy dziennego pobytu lub kluby dla seniorów. W listopadzie 2019 r. zakończyły się prace remontowe w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń na Klub „Senior +” w budynku gminnym położonym przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczucinie”. Potem zakupino meble i niezbędny sprzęt.

Budynek, w którym znajduję się Klub został pozbawiony barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

W placówce znajduję się pomieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w stół, krzesła i sofę. Do do dyspozycji seniorów jest aneks kuchenny ze sprzętem i urządzeniami do przygotowywania posiłków, toaleta oraz szatnia. Jest również wydzielone pomieszczenie z prasą, sprzętem RTV oraz orbitrekiem.

Placówkę będzie prowadziło Stowarzyszenie "Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Miesięczne utrzymanie placówki to 7,5 tys. zł. Gmina Szczucin będzie przekazywać dotację dla 15 uczestników. Będzie funkcjonował conajmniej 3 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

inf. i foto: UM Szczucin

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje