poniedziałek, 21 stycznia 2019 11:18

Szczucin: Zaproszenie na "Rajską Wyspę".

Autor Marzena Gitler
Szczucin: Zaproszenie na "Rajską Wyspę".

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie oraz Krakowskie Biuro Promocji Kultury zapraszają w czwartek, 24 stycznia na spektakl teatralny dla dzieci pt. "Rajska Wyspa".

Tem­atyką spek­taklu „Rajska wyspa” są zagad­nienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska nat­u­ral­nego. Każdy dzień życia miłej rodziny srok mija wśród śmieci i niezdrowego powi­etrza. Zaczy­nają się przyzwycza­jać do brudu i zanieczyszczeń. Czy mogą to zmienić, czy jest jeszcze nadzieja, by otacza­jący ich świat znów był piękny i przy­jazny? Pomoc przynosi im niezwykły gość, który zawita do ich gni­azda – to piękna Anas­tazja, podróżniczka z odległej rajskiej wyspy, która wraz z widzami odmieni ich życie.

Aktorzy z wielo­let­nim scenicznym doświad­cze­niem, wspani­ała scenografia, efekty spec­jalne, pory­wa­jąca muzyka – to nieza­przeczalne atuty naszego spek­taklu. Wid­zowie biorą czynny udział w naszym przed­staw­ie­niu, odpowiadają na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­jąc bohaterom. Łączymy w naszej propozy­cji wspani­ałą zabawę z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska - zapowiada Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury.

Spektakl odbędzie się o godz. 10.30 w Domu Kultury w Szczucinie, ul. Kościuszki 32. “Rajska Wyspa” to interaktywne widowisko, które zapewni dzieciom doskonałą zabawę z dużą dawką wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Rezerwacja biletów w cenie 5 zł w Domu Kultury (14 643 64 96) i w Bibliotece Publicznej (14 643 64 15).

inf. SCKiB w Szczucinie, foto: Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje