poniedziałek, 21 lutego 2022 09:40

Szkoła Muzyczna w Wieliczce będzie miała koncertowy fortepian

Autor Marzena Gitler
Szkoła Muzyczna w Wieliczce będzie miała koncertowy fortepian

O nowy instrumentu placówka zabiega od lat. Zakup fortepianu będzie możliwy dzięki dotacji z ministerstwa kultury. Dobrą wiadomość przekazała posłanka Urszula Rusecka.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu : Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce otrzymał 160 tys. zł. - poinformował na Facebooku posłanka Urszula Rusecka.

#PracaDlaRegionu Super ! Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu : Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. ▶️ Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce otrzymał 160 tyś. zł.

Opublikowany przez Urszulę Rusecką Poniedziałek, 14 lutego 2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu została opublikowana na stronach Ministerstwa Kultury. W rywalizacji o środki startowała też Szkoła Muzyczna z Wieliczki.  - Nie pierwszy raz Szkoła Muzyczna występowała o te środki. Ich marzeniem jest fortepian koncertowi - mówi posłanka Urszula Rusecka. - Pani panią dyrektor, z którą rozmawiałam, mówiła, że placówce bardzo potrzebny jest profesjonalny fortepian, który będzie wykorzystywany podczas koncertów.

Posłanka przypomina, że szkoła występowała już o kilkakrotnie o ośrodki na ten cel i w tym roku w końcu się udało. - To bardzo mnie cieszy, bo zawsze kibicowałam szkole muzycznej - dodaje Urszula Rusecka.

Warto dodać, że Szkoła Muzyczna w Wieliczce jest szkołą pierwszego i drugiego stopnia. Podwyższenie stopnia było możliwe dzięki wsparciu posłanki Ruseckiej. - Nie było to łatwe. Wiadomo, że to gmina wnioskuje o drugi stopień, natomiast nie wszystkie wnioski są pozytywnie rozpatrywane, bo w Małopolsce jest bardzo dużo szkół muzycznych, więc ta zgoda na 2 stopień została osiągnięta naprawdę dużym wysiłkiem - przypomina posłanka z Wieliczki.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce istnieje od 2006 roku. Od 2018 powołany został Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, w którego skład wchodzą: Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce oraz Szkoła Muzyczna II stopnia w Wieliczce.

Zespół pedagogów tworzy wysoko wykwalifikowana kadra, którą w większości stanowią koncertujący muzycy. Dzięki temu placówka zapewnia bardzo dobry poziom kształcenia. Dodatkowo, w trosce o wszechstronny rozwój artystyczny uczniów, systematycznie organizowane są warsztaty, do których prowadzenia zapraszani są wybitni muzycy i pedagodzy z kraju i zagranicy.

Szkoła stwarza uczniom wiele możliwości prezentacji swoich umiejętności w licznych audycjach, koncertach, konkursach szkolnych i międzyszkolnych, a także organizuje bądź współorganizuje cykliczne konkursy muzyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – Vivaldi (konkurs skrzypcowy organizowany od roku 2008), Motion Music Festival (konkurs akordeonowy organizowany od roku 2010), Czerwcowe Dźwiękobranie (konkurs pianistyczny organizowany od roku 2013).

We współpracy z Publiczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Gdowie w 2012 roku powołana została Międzyszkolna Orkiestra Symfoniczną, a rok później Międzyszkolna Orkiestra Dęta. Absolwenci szkoły są bardzo chętnie przyjmowani do działających na terenie gminy orkiestr dętych, w tym również do Reprezentacyjnej Orkiestry Kopalni Soli „Wieliczka”.

Prawdziwą miarą sukcesu szkoły są jednak sukcesy uczniów, którzy osiągają znakomite wyniki w licznych konkursach w Polsce i w Europie. Wśród uczniów szkoły znaleźć można stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz laureatów Programu Stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, przeznaczonego dla młodych artystów legitymujących się wybitnymi osiągnięciami w swoich dziedzinach.

fot. SM w Wieliczce

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje