środa, 4 listopada 2020 12:31

Tarnów: Jak połączyć Warsztatową z Tuchowską?

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów: Jak połączyć Warsztatową z Tuchowską?

Władze Tarnowa zwróciły się do rządu o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę połączenia drogowego ul. Warsztatowej z ul. Tuchowską. Inwestycja ta rozwiązałaby najbardziej pilne problemy komunikacyjne miasta.

Tarnów wnioskuje o 151 mln zł, za które miałoby zostać wybudowane połączenie ul. Warsztatowej z ul. Tuchowską (droga klasy Z) o długości 2,381 km. W tym mieści się: budowa mostu od długości 0,389 km nad terenem PKP, siedem skrzyżowań, rondo, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe i kanał technologiczny. Inwestycja wymaga m.in. rozbiórki trzech budynków. Według złożonego wniosku inwestycja miałaby się rozpocząć w styczniu przyszłego roku, a zakończyć w listopadzie roku 2028.

Z komunikacyjnego punktu widzenia ul. Warsztatowa i Tuchowska są jednymi z ważniejszych ulic, zapewniając komunikację pomiędzy Tarnowem, a miejscowościami znajdującymi się po zachodniej i południowej stronie miasta. Głównym zadaniem nowej drogi było odciążenie centrum miasta i otwarcie nowych terenów pod rozbudowę. Dodatkowo poprawić miałoby się bezpieczeństwo ruchu, a komfort podróży byłby lepszy.  Zwiększyłaby się także przepustowość pomiędzy ul. Warsztatową, a ul. Tuchowską. Połączenie skróci także czas przejazdu i odciąży centrum miasta.

Tarnów: Domy Pomocy Społecznej potrzebują pomocy! Poszukiwani są wolontariusze
Tarnowskie domy pomocy społecznej, w trudnym czasie pandemii, w szczególny sposób odczuwają braki kadrowe. Związane jest to nie tylko z chorobami pracowników, ale w znacznej mierze z koniecznością odbywania kwarantanny. Domy Pomocy Społecznej to placówki, które pracują w trybie całodobowym. Braki k…

- Ta inwestycja jest ogromnym wyzwaniem budowlanym i finansowym. Jest możliwa do realizacji wyłącznie przy wsparciu środków rządowych lub europejskich. Bardzo liczymy na 100% dofinansowania z funduszy przeznaczonych na walkę ze skutkami Covid-19 w ramach Krajowego Planu Odbudowy w ramach wsparcia UE (ok. 60 mld euro dla Polski) w latach 2020 -2024 – mówi prezydent Roman Ciepiela. - Nowa droga będzie kontynuacją obwodnicy północno - wschodniej Tarnowa. Dotychczas wykonaliśmy odcinek ul. Spokojna i ul. Elektryczna oraz ul. Warsztatowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił do tego samego funduszu projekt budowy węzła autostrady A4 - ul. Niedomicka i przebudowę drogi nr 973 (ul. Wyszyńskiego). Po wybudowaniu tych odcinków powstanie połączenie południowej części aglomeracji tarnowskiej z strefami gospodarczymi Tarnowa oraz autostradą A4. Nowe skrzyżowanie (rondo) Krakowska - Warsztatowa ułatwi komunikację na tej najważniejszej tarnowskiej ulicy.

Prezydent Tarnowa podkreśla, iż zgromadzona dokumentacja pozwala już dzisiaj na ogłoszenie przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Potrzebne są tylko (i aż tylko) rządowe decyzje finansowe.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje