wtorek, 8 grudnia 2020 14:03

Tarnów: Mieszkanie za remont. Nabór już wkrótce

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów: Mieszkanie za remont. Nabór już wkrótce

Wkrótce ruszy nabór do kolejnej, czwartej już edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Uczestniczące w nim osoby, w zamian za remont należącego do miasta mieszkania będą mogły uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony.

-Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji i oświadczeniem o ich stanie majątkowym - informuje tarnowski urząd miasta.

Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).

Do Tarnowa zawitali Mikołaje. Teraz trzeba tylko ich znaleźć!
Rozpoczęła się akcja konkursowa „zdjęcie z Mikołajem” na najlepsze fotki świąteczne z przebranym maszkaronem albo pomnikiem. Co trzeba zrobić, żeby wziąć w niej udział? W całym mieście kilkadziesiąt figur zostało przystrojonych w czerwone czapeczki. Zadanie polega na znalezieniu przynajmniej jednej…

Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu - w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta – lub wyrok eksmisyjny.

-Z programu mogą skorzystać zarówno osoby mające już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekujące na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze do magistratu o pomoc w tej sprawie. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, jednakże korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej i czynszu w okresie wykonywania remontu.  Lokal przeznaczony do remontu można wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym - informuje magistrat.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o wynajem lokalu przeznaczonego przez przyszłego najemcę do remontu przyjmowane będą przez miesiąc od daty wywieszenia wykazu mieszkań.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje