środa, 6 lipca 2022 16:10

Tarnów: "Prezydent de facto oddaje władzę w mieście PiS-owi"

Autor Marzena Gitler
Tarnów: "Prezydent de facto oddaje władzę w mieście PiS-owi"

Niespodziewanie 107-tysięczny Tarnów może stać się największym miastem, w którym rządzi PiS. Wszystko przez niezrozumiałą nawet dla radnych decyzję prezydenta miasta. – Roman Ciepiela znalazł się w takiej swoistej pułapce, którą sam zastawił i sam w nią wpadł, bo cokolwiek by teraz nie zrobił, będzie źle odebrane. Zrezygnuje - będzie źle, bo pojawi się komisarz z Prawa i Sprawiedliwości, a jeśli nie zrezygnuje - dla wielu będzie niewiarygodny – mówi Jakub Kwaśny, Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa.

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, po raz czwarty z rzędu nie otrzymał wotum zaufania od rady miejskiej. – Zapowiedziałem, iż w przypadku nieudzielenia mi przez radnych wotum zaufania zrezygnuję z dniem 1 października z urzędu prezydenta – poinformował na sesji. Potem jednak, gdy ku jego zaskoczeniu, od udzielenia mu poparcia zrezygnował nawet klub Nasze Miasto Tarnów, w swoim wpisie na Facebooku próbował jakoś wykręcić się z wcześniejszej deklaracji. "Oczywiście podtrzymuję moją decyzję, a trzymiesięczny okres służyć ma zamknięciu prac nad przyszłorocznym budżetem miasta, który będzie jednym z najtrudniejszych w historii miasta, z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną kraju. (...) Pomimo mojej opisanej na wstępie deklaracji stoję na stanowisku, że jeżeli radni nie mają zaufania do prezydenta i jego działań, co już kilkakrotnie formalnie zadeklarowali podejmując takie, a nie inne uchwały, muszą uchwalić referendum, w którym głos zabiorą wyborcy. To tarnowianie mnie wybrali w demokratycznych wyborach, na ich opiniach i ocenie zależy mi najbardziej i to oni w referendum powinni wyrazić swój pogląd na temat moich działań. Referendum byłoby również sprawdzianem akceptacji przez tarnowian działania radnych. W wyniku nieskutecznego referendum dojść może do odwołania rady i nowych wyborów radnych" - napisał prezydent Tarnowa. Czyli rezygnacji jednak nie będzie, a o odwołaniu ma zadecydować referendum?

O decyzji prezydenta i sytuacji w jakiej znalazł się teraz Roman Ciepiela rozmawiamy z Jakubem Kwaśnym, Przewodniczącym Rady Miasta. Jak zdradził, szedł na sesję z zamiarem udzielenia wotum zaufania Romanowi Ciepieli, ale ten w jednej chwili swoją zapowiedzią, o złożeniu rezygnacji gdy nie dostanie wotum, stał się dla niego niewiarygodny. Co ciekawe, sam Ciepiela chyba uznał, że się trochę z tą deklaracją "zagalopował", bo próbuje się z niej wycofać dodatkowo, strasząc radnych referendum w sprawie odwołania Rady Miasta.

Jest pan jednym z tych radnych, którzy zagłosowali, aby nie udzielić prezydentowi Tarnowa Romanowi Ciepieli wotum zaufania. Dlaczego zagłosował pan w ten sposób i co pana zdaniem przekonało innych radnych do takiej decyzji?

– Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, nie tylko ja osobiście, czy radni, ale także zaplecze Pana Prezydenta tą deklaracją. Zupełnie inaczej to głosowanie mogłoby wyglądać, gdyby nie było ze strony prezydenta tego swoistego szantażu politycznego. Ja przyznam szczerze, nie kojarzę takiego przypadku, żeby w którymkolwiek z miast prezydent tak ostro postawił sprawę. To mi przypomina postawę Jana Marii Rokity, który powiedział „Nicea albo śmierć”.  Można to sparafrazować „wotum zaufania albo śmierć”. Przyznam szczerze, szedłem na sesję z myślą głosowania za udzieleniem wotum zaufania Panu Prezydentowi. Ale po takim postawieniu sprawy ja osobiście i inni radni zagłosowaliśmy przeciwko.

Pana zdaniem prezydent Ciepiela zasłużył na wotum zaufania?

– Jest wiele rzeczy, za które można pochwalić cały urząd i prezydenta. Są też wątpliwości, które mają inni radni. I to nie od dzisiaj, bo przypomnę, że Pan Prezydent nie otrzymuje wotum od początku kadencji. Nie otrzymuje go również głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym roku tylko siedmioro radnych głosowało za udzieleniem wotum Romanowi Ciepieli, a w tym roku – po takim postawieniu sprawy – tylko pięciu.

Myślę, że trzeba rozpatrywać to w szerszym kontekście, bo wotum zaufania to swoiste novum. Do tej pory poparcie dla prezydenta wyrażało się przy okazji udzielania absolutorium. Teraz, o ile absolutorium jest takim „technicznym” głosowaniem – rozliczeniem z wykonania budżetu, o tyle wotum zaufania pozostawia przestrzeń do relacyjnej oceny działań prezydenta i tu coś widocznie nie gra, bo od początku kadencji radni nie mają politycznego zaufania do prezydenta. W związku z tym dziwię się trochę prezydentowi, że nie konsultując się z radnymi przed spotkaniem z klubami, we wtorek przed sesją nie podjął tego tematu. Nie rozmawiał, tylko wolał radnych zaskoczyć, „przystawiając pistolet do skroni” i mówiąc, że albo dostaje wotum zaufania, albo rezygnuje. Radni nie poddali się temu szantażowi w znakomitej większości. Radni z klubu Nasze Miasto Tarnów zmienili w ostatniej chwili wolę głosowania, w myśl zasady, że z szantażystami się nie negocjuje.

Proszę wyjaśnić, czym różni się absolutorium od wotum zaufania i jakie są konsekwencje ich nieudzielania?

– Absolutorium to techniczne głosowanie, związane z wykonaniem budżetu za dany rok. Prezydent Roman Ciepiela otrzymuje je od początku kadencji bez większych problemów. Gdy budżet uznajemy za wykonany - radni podnoszą rękę, widząc konkretne dane i wyliczenia oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Absolutorium było dotychczas jedynym takim głosowaniem w ciągu roku, w którym niejako „rozliczano” prezydenta. Od tej kadencji natomiast pojawiło się tak zwane wotum zaufania. Zaufanie, jak zresztą mówi słownikowa definicja, jest czymś subiektywnym. Jest poczuciem posiadania zaufania - subiektywnym odczuciem danej osoby w stosunku do, konkretnie tutaj, osoby prezydenta. Nie jest to głosowanie w pełni obiektywne, bo o ile przy okazji budżetu mamy liczby, mamy procenty, tabelki z zaplanowanymi i zrealizowanymi zadaniami, sprawa jest jasna, czytelna i obiektywna, bo matematyka nie kłamie, natomiast wotum zaufania to czysto subiektywne głosowanie. Najwidoczniej nie wszyscy, a przynajmniej 13 radnych w Tarnowie, bo tyle głosów jest potrzebne do udzielenia wotum zaufania, nie ma zaufania do Romana Ciepieli. Ale jak mówię, jest to głosowanie bardzo subiektywne, bo każdy może mieć własne odczucia co do relacji z prezydentem, jego zachowania, jego prawdomówności, sposobu współpracy, rozmów, dyskusji. Jedni radni są przekonani, inni radni chcieliby być przekonani. Ja, tak jak wspomniałem, przyszedłem na sesję z zamiarem głosowania „za”, ale totalnie prezydent swoim zachowaniem wywrócił moje poczucie zaufania do niego. Wręcz w ciągu kilku minut spowodował, że z osoby, którą uważałem, i poniekąd nadal chciałbym uważać, za godną zaufania, stał się osobą nieprzewidywalną, która potrafi w jednej chwili zrobić taką woltę. I skończyło się tak, jak się skończyło: 5 głosów „za”, 17 „przeciw”, 3 osoby wstrzymujące się (z Koalicji Obywatelskiej), ale to jednoznaczna decyzja.

Prezydent, który z jednej strony postawił wszystkich pod ścianą i ujmując się honorem, zadeklarował, że jeśli nie dostanie wotum, to odejdzie - złoży rezygnację, w kolejnym swoim wpisie na Facebooku wydaje się, że nie tylko się z tego wycofuje rakiem, ale jeszcze szantażuje radę miejską jej odwołaniem. Napisał, że jeżeli będzie referendum, to będzie też referendum o odwołanie Rady. Jak pan to zinterpretuje?

– Prezydent Ciepiela szuka chyba teraz wyjścia z twarzą z tej całej sytuacji, niestety niezbyt umiejętnie. Rada dwukrotnie podejmując decyzję o nie udzieleniu wotum zaufania, mogła chcieć odwołać prezydenta, ale tego nie zrobiła. Bo trzeba przypomnieć, że dwukrotne nieudzielenie prezydentowi miasta wotum zaufania otwiera możliwość rozpisania referendum. Ale Rada do tej pory z tej możliwości nie skorzystała i jak widać nie chce skorzystać, uznając, że choć nie ma do prezydenta zaufania i jego podejście do radnych nie wygląda właściwie, bo prezydent nie jest nastawiony na współpracę, ale z drugiej strony nie podejmując decyzji o referendum, uznała, że prezydenta wybrali mieszkańcy i powinien dokończyć swoją kadencję normalnie.

Ja rozumiem prezydenta, że może już jest zmęczony, może już ma dosyć, że już naprawdę długo jest aktywny samorządowo, ale uważam osobiście, że powinien dokończyć kadencję i rezygnacja, którą zapowiedział, byłaby błędem z jego strony. Ale, szczerze mówiąc, Roman Ciepiela znalazł się w takiej swoistej pułapce, którą sam zastawił i sam w nią wpadł, bo cokolwiek by teraz nie zrobił, będzie źle odebrane. Zrezygnuje - będzie źle, bo pojawi się komisarz z Prawa i Sprawiedliwości, a jeśli nie zrezygnuje - dla wielu będzie niewiarygodny.

Dlaczego prezydent Ciepiela nie dostaje wotum zaufania? Co w jego stylu sprawowania władzy panu przeszkadza, jako również doświadczonemu samorządowcowi?

– Ja szedłem na sesję z myślą zagłosowania za wotum, uznając, że jednak Przewodniczący Rady w geście takiej dobrej współpracy powinien głosować „za”. Natomiast mnie osobiście nie odpowiada, że Pan Prezydent bardzo często sięga po metody stawiania radnych pod ścianą. Na przykład: „jak nie podejmiecie uchwały o podwyżce cen za śmieci, to nie będzie pieniędzy na teatr” albo „nie podejmiecie uchwały o podwyżce ceny, czy podatku od nieruchomości, to nie będzie pieniędzy na tę, czy inną inwestycję”. Bardzo często Pan Prezydent wychodzi z różnymi inicjatywami, wcześniej ich z radnymi nie uzgadniając. Kolejny przykład złej współpracy jest taki, że jeżeli już Rada na wniosek prezydenta zgadza się przegłosować jakieś podwyżki, chociażby podwyżkę cen za śmieci, to później komunikat ze strony prezydenta czy ze strony Urzędu Miasta jest taki, że to nie prezydent wnioskował o podwyżkę ceny śmieci, tylko radni to uchwalili. To powoduje, że Pan Prezydent sprowadza Radę do roli maszynki do głosowania, która ma nie tylko przyjmować pomysły prezydenta z góry za właściwe, ale jeszcze później brać odpowiedzialność za ich wprowadzenie, łącznie z tymi niepopularnymi decyzjami, które dotyczą zwiększania obciążeń mieszkańców miasta.

Czy pan widzi w ogóle jakieś rozwiązanie tego konfliktu? Co musiałoby się wydarzyć, żeby atmosfera w tarnowskim samorządzie się poprawiła?

– Moim zdaniem jest to konflikt jednostronny, ze strony Pana Prezydenta, bo ze strony Rady naprawdę nie ma do tego przesłanek. Rada nie dała swoim zachowaniem żadnych podstaw do takiej reakcji Pana Prezydenta.

Trzeba podkreślić, że Rada w tej kadencji, w przeciwieństwie do poprzedniej kadencji Romana Ciepieli, współpracuje z prezydentem i jest otwarta na tę współpracę. Niejednokrotnie podejmuje decyzje niepopularne, ale konieczne dla miasta, chociażby ze względu na sytuację dochodową, czy ze względu na sytuacje związane z realizacją budżetu. To jest naprawdę bardzo istotne w tej całej sytuacji. W tej kadencji Rada jest bardzo przychylna prezydentowi, w porównaniu z poprzednią kadencją, gdy prezydent na każdej sesji (ja to doskonale pamiętam) musiał ścierać się o każdą zmianę w budżecie, negocjować z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli w poprzedniej kadencji większość, każdą poprawkę. Często dochodziło też do przerw w obradach i sesji nadzwyczajnych zwoływanych w tym samym dniu. Były to bardzo niesprzyjające warunki dla prezydenta.

W tej kadencji współpraca jest naprawdę dużo lepsza. No cóż, być może prezydent się spodziewał, że Rada będzie właśnie tą maszynką do głosowania, że będzie wszystko prezydentowi głosowała bezkrytycznie, przyjmując każdy pomysł za najwłaściwszy. Ale tak nigdzie nie jest. Rada ma swoją podmiotowość. Radni mają swoje zdanie i mogą je artykułować, nawet jeżeli to się prezydentowi nie podoba. Na tym polega demokracja.

To jest dzisiaj konflikt jednostronny. To Pan Prezydent, że tak powiem, rozlał mleko i to mleko dzisiaj mówiąc brzydko śmierdzi. Mam nadzieję, że Pan Prezydent posprząta rozlane mleko, bo ze strony Rady naprawdę jest wola współpracy. Świadczą o tym chociażby te dwie ostatnie trudne decyzje o podwyżkach, które podjęła Rada na tej samej sesji, mimo takiego szantażu ze strony Pana Prezydenta. Chodzi o wydłużenie czasu obowiązywania opłat za parkingi w strefie płatnego parkowania i podniesienie ceny za odpady, co było konieczne bo ten system jednak się nie bilansuje. Radni zagłosowali za propozycją prezydenta, aby te kwoty były wyższe, mimo takiej awantury, którą prezydent wywołał. Wywołał burzę w szklance wody i sam tę burzę, mam nadzieję, uspokoi.

Czy gdyby jednak prezydent ujął się honorem i zrezygnował, czy pana zdaniem wprowadzenie komisarza byłoby jedynym rozwiązaniem?

– Jedynym ustawowym rozwiązaniem, bo z chwilą złożenia urzędu na wniosek wojewody prezes Rady Ministrów powołuje komisarza. To z automatu oznacza odwołanie wszystkich zastępców prezydenta. Komisarz prowadzi sprawy do czasu wyłonienia nowego prezydenta, a że pierwszy października wypada na nieco ponad rok od zakończenia kadencji, w związku z tym konieczne są przedterminowe wybory. Oznacza to, że swoją decyzją o rezygnacji prezydent de facto oddaje władzę w mieście PiS-owi i naraża Tarnów na dodatkowe koszty przyspieszonych wyborów - tylko tak naprawdę na rok, bo nowy prezydent będzie sprawował swoją funkcją tylko do kolejnych wyborów i w zasadzie nie zdąży nic zrobić. Jest to naprawdę niepotrzebne zamieszanie, które funduje nam Pan Prezydent, jeżeli zdecyduje się zrezygnować. Mam więc nadzieję, że wycofa się i jakoś to wytłumaczy. Trudno.

Jeszcze raz podkreślam, nie chciałbym być w jego skórze, bo to naprawdę musiałby być niesamowity fikołek retoryczny, żeby to w jakiś sposób usprawiedliwić. Mam nadzieję, że takiego zamieszania Pan Prezydent nam nie zrobi. Tym bardziej, że już mieliśmy pandemię, a później wybuch wojny na Ukrainie i kryzys migracyjny. Zafundowanie tarnowianom przyśpieszonych wyborów to byłaby nieodpowiedzialna decyzja. Pan Prezydent powinien się z tego jakoś rakiem wycofać, choć nie wiem zupełnie jak to zrobi.

fot: UM Tarnowa/Wikipedia

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka