poniedziałek, 31 maja 2021 10:19

Tarnów. Sanepid nakazał siłowniom zaprzestanie działalności. Rzecznik MŚP interweniuje

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów. Sanepid nakazał siłowniom zaprzestanie działalności. Rzecznik MŚP interweniuje

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie nakazał dwóm przedsiębiorcom prowadzącym siłownie, zaprzestanie działalności. Interwencję podjął rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W jej wyniku Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie uchylił te decyzje, przekazując je do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zamknięcie obiektów przez sanepid było skutkiem kontroli, realizowanych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Rzecznik MŚP wystąpił, na wniosek dwóch przedsiębiorców prowadzących te siłownie, do postępowań odwoławczych od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie nakazujących zaprzestanie działalności.

21 maja Rzecznik MŚP zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wstrzymanie natychmiastowego wykonania przedmiotowych decyzji do czasu ukończenia postepowań odwoławczych, a także poparł wnioski przedsiębiorców o uchylenie decyzji w całości i umorzenie w tym zakresie postępowań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 25 maja 2021 r. poinformował Rzecznika MŚP o uchyleniu zaskarżonych decyzji i przekazaniu ich do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Organ I instancji nie uzasadnił bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia w związku z naruszeniami sanitarno – higienicznymi w kontrolowanych siłowniach. Dodatkowo nie zweryfikował osób przebywających w obiekcie czy są reprezentantami Polski w sportach olimpijskich ani nie odniósł się do zarzutów do protokołu kontroli. Z całą pewnością miało, to wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Organy I instancji uzasadniają decyzję powtarzaną formułką dotyczącą „niweczenia wysiłków całego społeczeństwa poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do narażenia na rozprzestrzenianie się wirusa”. Przedsiębiorców, nie trzeba w tym duchu pouczać, skutki pandemii odczuwają niezwykle boleśnie na własnej skórze. Takie moralizatorstwo nie ma także nic wspólnego z obowiązującymi przepisami prawa, doktryną i orzecznictwem. Tym bardziej nie może być uzasadnieniem decyzji o natychmiastowym zaprzestaniu działalności gospodarczej– dodaje dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

koronawirus najnowsze informacje

fot. ilustracyjne/pixabay

Tarnów - najnowsze informacje