poniedziałek, 13 grudnia 2021 12:41

Tarnów uczcił ofiary stanu wojennego

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów uczcił ofiary stanu wojennego

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela złożył dzisiaj kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wspólnie z prezydentem hołd ofiarom stanu wojennego złożyli przedstawiciele Straży Miejskiej.

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna kraju oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski wobec zbliżającej się zimy. O północy z soboty 12 grudnia na niedzielę 13 grudnia oddziały Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) rozpoczęły ogólnopolską akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju udział wzięło około 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a na ulice polskich miast wyjechało 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych oraz 500 wozów bojowych piechoty.

Zmilitaryzowano wiele instytucji, część strategicznych sektorów gospodarki oraz 129 najważniejszych fabryk. Zakazano strajków, zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej, a sądy zaczęły działać w trybie doraźnym. Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Ograniczono możliwość przemieszczania się, wprowadzając godzinę milicyjną i zakazując zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz. Zarządzono również wstrzymanie wyjazdów zagranicznych.

W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego, NSZZ „Solidarność” podjął akcje protestacyjne, a ZOMO pacyfikowało kolejne strajki (w trakcie pacyfikacji kopalni „Wujek” funkcjonariusze ZOMO zastrzelili 9 górników). Do manifestacji, podczas których nie obeszło się bez ofiar, doszło również w wielu miastach naszego kraju. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiony 22 lipca 1983 roku.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje