środa, 27 października 2021 10:05

Tarnów zostanie pozbawiony dwóch karetek? „To znacznie wydłuży czas oczekiwania na pomoc”

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów zostanie pozbawiony dwóch karetek? „To znacznie wydłuży czas oczekiwania na pomoc”

Władze wojewódzkie planują zabranie z tarnowskiego pogotowia dwóch karetek wraz z zespołami wyjazdowymi, które teraz miałyby stacjonować w Lisiej Górze i Pleśnej - informuje tarnowski samorząd. Temu posunięciu kategorycznie sprzeciwia się prezydent Tarnowa. Jak podkreśla, spowoduje to drastyczne ograniczenie w dostępności świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz znacznie wydłuży czas oczekiwania na karetkę w Tarnowie.

Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poinformował starostę tarnowskiego i prezydenta Tarnowa, iż przeprowadził analizę funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie małopolski, czego skutkiem ma być kilka zmian m.in. związanych z przesunięciem karetek i zespołów wyjazdowych do innych miejscowości. Wśród propozycji jest m.in. zabranie z tarnowskiego pogotowia dwóch karetek wraz z zespołami wyjazdowymi, które miałyby docelowo stacjonować w Lisiej Górze i Pleśnej.

Prezydent Tarnowa w opinii przesłanej do wydziału zdrowia województwa wyraził zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian, które spowodować mogą narażenie mieszkańców Tarnowa na brak bezpieczeństwa zdrowotnego. - Pozbawienie stutysięcznego miasta dwóch działających w ciągu dnia zespołów ratownictwa medycznego musi spowodować drastyczne ograniczenie dostępności świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego i znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na karetkę w Tarnowie – mówi Roman Ciepiela. - Ze statystyki wyjazdów karetek interweniujących w Tarnowie, gminie Tarnów oraz gminie Lisia Góra wynika, że ponad 81 % wyjazdów, to wyjazdy do zgłoszeń w Tarnowie. Przesunięcie zatem zespołu z bazy przy ul. Błonie do Lisiej Góry spowoduje znaczne wydłużenie przeciętnego czasu oczekiwania na interwencję w przeważającej liczbie przypadków.

Prezydent dodaje, iż niezrozumiałe jest też przekwalifikowanie zespołu ratownictwa medycznego działającego w ciągu dnia (godz. 7-19) na zespół nocny (godz. 19-7) w sytuacji, gdy interwencje dzienne na terenie Tarnowa i wspomnianych dwóch gmin stanowią 63,5 % wszystkich wyjazdów. Z danych wyjazdowych wynika też, że w ciągu doby średnio jedno nocne wezwanie karetki wzywa zespół ratownictwa medycznego na teren gminy Lisia Góra. Proponowana zmiana nie uwzględnia też faktu, że planowany do przeniesienia z bazy przy ul. Błonie w Tarnowie do Lisiej Góry zespół, obsługuje również węzeł autostrady A4 „Tarnów-Centrum” i znaczny odcinek samej autostrady. Z ul. Błonie jest nie tylko blisko do węzła autostrady, znacznie lepszy jest też układ komunikacyjny.

- Również przeniesienie karetki do Pleśnej jest złym pomysłem – podkreśla Roman Ciepiela. - Ze statystyk wynika, że wyjazdy do wezwań na terenie gminy Pleśna to tylko 4,68 % wyjazdów do wezwań w Tarnowie i gminie Tarnów.

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje