czwartek, 8 grudnia 2022 10:43

To one wygrały w 2022 roku. Znamy wyniki Rankingu Gmin Małopolski

Autor Marzena Gitler
To one wygrały w 2022 roku. Znamy wyniki Rankingu Gmin Małopolski

Gminy z powiatu krakowskiego i wielickiego zwyciężyły w tegorocznym Rankingu Gmin Małopolski 2022. W zestawieniu przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Krakowie ocenia się dane, które są ważne dla rozwoju samorządu i mieszkańców.

Wyniki tegorocznego Rankingu Gmin Małopolski 2022 ogłoszono 7 grudnia podczas uroczystej gali, zorganizowanej w Tauron Arenie Kraków.

Na podium kolejno znalazły się gminy: Niepołomice, Wielka Wieś i Zielonki. Gminy te były też laureatami w ubiegłym roku. Zostali również wybrani liderzy poszczególnych powiatów.

– Plebiscyty takie jak ten pokazują, że małopolskie samorządy mocno angażują się, aby ich mieszkańcom żyło się jak najlepiej. To również dzięki dobrej współpracy administracji rządowej i samorządowej Małopolska jest silnym regionem. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym i życzę dalszego owocnego rozwoju. Niech zbliżający się 2023 rok będzie okazją do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby w kolejnym Rankingu każda gmina poprawiła swoje rezultaty – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ranking, przygotowywany od 12 lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji porównuje dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie i wyłania gminy, które przodują w rozwoju lokalnym i są uznane za najlepsze miejsce do życia. Od ubiegłego roku Ranking, według tej samej metodologii, przeprowadzany jest także w innych województwach, we współpracy z miejscowymi Urzędami Statystycznymi.

Celem inicjatywy jest promowanie samorządów wyróżniających się pod względem szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego, W rankingu uwzględnione są wszystkie małopolskie gminy, z wyłączeniem miast na prawach powiatu (Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). Ocenie poddawane są wartości takie jak np. dochody, wskaźnik zadłużenia, saldo migracji czy wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Liderami poszczególnych powiatów zostały:

 • gmina miejska Bochnia - Lider Powiatu Bocheńskiego,
 • gmina wiejska Gnojnik - Lider Powiatu Brzeskiego
 • gmina miejsko-wiejska Alwernia - Lider Powiatu Chrzanowskiego
 • gmina miejsko-wiejska Dąbrowa Tarnowska - Lider Powiatu Dąbrowskiego
 • gmina wiejska Sękowa - Lider Powiatu Gorlickiego
 • gmina wiejska Wielka Wieś - Lider Powiatu Krakowskiego
 • gmina miejska Limanowa - Lider Powiatu Limanowskiego
 • gmina wiejska Charsznica - Lider Powiatu Miechowskiego
 • gmina miejsko-wiejska Dobczyce - Lider Powiatu Myślenickiego
 • miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna - Lider Powiatu Nowosądeckiego
 • gmina wiejska Czorsztyn - Lider Powiatu Nowotarskiego
 • gmina miejska Bukowno - Lider Powiatu Olkuskiego
 • gmina miejsko-wiejska Zator - Lider Powiatu Oświęcimskiego
 • gmina wiejska Pałecznica - Lider Powiatu Proszowickiego
 • gmina miejska Jordanów - Lider Powiatu Suskiego
 • gmina wiejska Skrzyszów - Lider Powiatu Tarnowskiego
 • gmina miejska Zakopane - Lider Powiatu Tatrzańskiego
 • gmina wiejska Stryszów - Lider Powiatu Wadowickiego
 • gmina miejsko-wiejska Niepołomice - Lider Powiatu Wielickiego

W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021)

 • Zakopane – 5022,66 zł
 • Bolesław (powiat olkuski) – 4321,14
 • Wielka Wieś – 3931,89 zł

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021)

 • Pałecznica – 3856,39 zł
 • Sękowa – 3244,15 zł
 • Moszczenica – 3006,86 zł

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2019–2021)

 • Korzenna (powiat nowosądecki): – 0,0%
 • Nawojowa – 0,0%
 • Wadowice – 0,0%
 • Łukowica – 0,6%

Udział wydatków bieżących gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.

 • Wieliczka – 0,04 %
 • Grybów – 0,04 %
 • Łącko – 0,04 %
 • Pałecznica – 0,04 %

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021)

 • Moszczenica – 2335,69 zł
 • Pałecznica - 2029,33 zł
 • Miasto Jordanów - 1395,95 zł

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.

 • Zakopane – 420
 • Zielonki – 291
 • Nowy Targ (gmina miejska) – 267

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w %

 • Zielonki – 74
 • Wieliczka – 71,7
 • Bochnia (gmina miejska): 71,3

Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.

 • Wielka Wieś – 28,51
 • Zielonki – 22,06
 • Michałowice – 19,16

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.

 • Niepołomice – 288,00 zł
 • Brzeszcze – 267,17 zł
 • Oświęcim – 257,10 zł

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.

 • Brzeźnica – 6,61
 • Lipinki – 5,56
 • Biecz – 4,81

Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.

 • Kocmyrzów – Luborzyca – 986,32 zł
 • Moszczenica – 838,26 zł
 • Jodłownik – 768,66 zł

Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.

 • Mucharz – 99,9
 • Muszyna – 95,8
 • Nowy Targ (gmina miejska) – 93,9

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.

 • Słopnice – 5,4
 • Łukowica – 5,2
 • Żegocina – 4,3

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.

 • 100% - udział osiągnęły gminy: Bochnia (gmina wiejska), Drwinia (gmina wiejska), Lipnica Murowana (gmina wiejska), Łapanów (gmina wiejska), Nowy Wiśnicz (gmina miejsko- wiejska), Rzezawa (gmina wiejska), Trzciana (gmina wiejska), Żegocina (gmina wiejska), Dębno (gmina wiejska), Gnojnik (gmina wiejska), Alwernia (gmina miejsko- wiejska), Gorlice (gmina miejska), Biecz (gmina miejsko- wiejska),Lipinki (gmina wiejska), Łużna (gmina wiejska), Moszczenica (gmina wiejska), Ropa (gmina wiejska), Sękowa (gmina wiejska), Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska), Iwanowice (gmina wiejska), Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska), Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska), Krzeszowice (gmina miejsko- wiejska), Liszki (gmina wiejska), Michałowice (gmina wiejska), Mogilany (gmina wiejska), Skawina (gmina miejsko- wiejska), Słomniki (gmina miejsko-wiejska), Sułoszowa ( gmina wiejska), Świątniki Górne (gmina miejsko- wiejska), Zabierzów (gmina wiejska), Limanowa (gmina miejska), Mszana Dolna (gmina miejska), Dobra (gmina wiejska),Jodłownik (gmina wiejska), Laskowa (gmina wiejska), Łukowica (gmina wiejska), Mszana Dolna (gmina wiejska), Niedźwiedź (gmina wiejska), Słopnice (gmina wiejska), Tymbark (gmina wiejska), Charsznica (gmina wiejska), Gołcza (gmina wiejska), Słaboszów (gmina wiejska), Dobczyce (gmina miejsko- wiejska),Lubień (gmina wiejska), Pcim (gmina wiejska), Siepraw (gmina wiejska), Sułkowice (gmina miejsko- wiejska), Tokarnia (gmina wiejska), Wiśniowa (gmina wiejska), Grybów (gmina miejska), Chełmiec (gmina wiejska), Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska), Grybów (gmina wiejska), Łabowa (gmina wiejska),Łącko (gmina wiejska), Łososina Dolna (gmina wiejska), Nawojowa (gmina wiejska), Podegrodzie (gmina wiejska), Rytro (gmina wiejska), Czarny Dunajec (gmina wiejska), Jabłonka (gmina wiejska),Lipnica Wielka (gmina wiejska), Łapsze Niżne (gmina wiejska), Ochotnica Dolna (gmina wiejska), Raba Wyżna (gmina wiejska), Spytkowice (gmina wiejska, powiat nowotarski), Bukowno (gmina miejska), Bolesław (gmina wiejska, powiat olkuski), Klucze (gmina wiejska), Olkusz (gmina miejsko- wiejska), Trzyciąż (gmina wiejska), Wolbrom (gmina miejsko- wiejska), Brzeszcze (gmina miejsko- wiejska), Kęty (gmina miejsko- wiejska), Osiek (gmina wiejska), Polanka Wielka (gmina wiejska), Przeciszów (gmina wiejska), Zator (gmina miejsko- wiejska), Jordanów (gmina miejska), Sucha Beskidzka (gmina miejska), Budzów (gmina wiejska), Bystra-Sidzina (gmina wiejska), Jordanów (gmina wiejska), Maków Podhalański (gmina miejsko- wiejska), Stryszawa (gmina wiejska), Zawoja (gmina wiejska), Zembrzyce (gmina wiejska),Gromnik (gmina wiejska), Pleśna (gmina wiejska), Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska), Skrzyszów (gmina wiejska), Tuchów (gmina miejsko- wiejska), Szerzyny (gmina wiejska), Andrychów (gmina miejsko- wiejska), Brzeźnica (gmina wiejska), Kalwaria Zebrzydowska (gmina miejsko- wiejska), Mucharz (gmina wiejska),Stryszów (gmina wiejska), Tomice (gmina wiejska), Wadowice (gmina miejsko- wiejska), Wieprz (gmina wiejska), Biskupice (gmina wiejska), Gdów (gmina wiejska), Kłaj (gmina wiejska),Niepołomice ( gmina miejsko – wiejska), Wieliczka (gmina miejsko- wiejska)
 • Drugą lokatę z procentowym udziałem na poziomie: 97,2 % - gmina Wielka Wieś
 • Trzecią lokatę zajęła Kamionka Wielka – 97,00 %

Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.

 • Słomniki – 15496, 27 zł
 • Świątniki Górne – 15132,21 zł
 • Bolesław – 14598,70 zł

Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.

 • Przeciszów – 1,31
 • Stryszów – 1,22
 • Alwernia – 1,18

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w 2021 r.

 • Wieliczka – 15,3 m.
 • Zator – 14,1 m.
 • Wielka Wieś – 12,5 m.

inf. mistia.org.pl, MUW, fot. MUW

Małopolska - najnowsze informacje