wtorek, 8 czerwca 2021 11:10

To świetna informacja dla turystów, zmierzających na Halę Łabowską. „Czekało na nią wielu”

Autor Aleksandra Tokarz
To świetna informacja dla turystów, zmierzających na Halę Łabowską. „Czekało na nią wielu”

7 czerwca w Łabowej starosta nowosądecki otrzymał promesę na 1,6 mln złotych od sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Pieniądze z promesy to dofinansowanie remontu drogi powiatowej Łabowa – Łabowiec, który właśnie rusza.

- W ciągu kilku miesięcy zostaną wyremontowane ponad trzy kilometry drogi – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień tego roku. Zostanie całkowicie wymieniona nawierzchnia wraz z podbudową. Dodatkowo będą wymienione istniejące przepusty. Ta inwestycja na pewno poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Łabowa.

- Bardzo się cieszę z tej inwestycji - dodaje Marta Słaby, wójt gminy Łabowa. – Czeka na nią wielu mieszkańców Łabowej i turystów, którzy korzystają z tej trasy. Po remoncie droga będzie bardziej bezpieczna zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

Przypomnijmy, już w 2019 roku Powiat Nowosądecki przystąpił do modernizacji drogi powiatowej Łabowa – Łabowiec. Wtedy na odcinku 400 m wymieniono jezdnię i wybudowano chodnik. Łączna wartość prac wyniosła 504,5 tys. zł – gmina Łabowa partycypowała w kosztach inwestycji w 50%.

“Za taką Krynicą tęskniliśmy”. Uzdrowisko przeżyło prawdziwe oblężenie
Wiadomości Krynica-Zdrój. Długi weekend czerwcowy był pełen atrakcji i pełen ... turystów!

W 2020 roku podjęto starania o modernizację drogi na pozostałym odcinku. Szacunkowy koszt wymiany nawierzchni wraz z podbudową wynosił ponad 3,2 mln zł. Złożono wniosek do Lasów Państwowych o pomoc finansową w realizacji tego zadania, które z uwagi na prowadzoną gospodarkę leśną było również istotne dla właściciela lasów państwowych w tamtym rejonie. Ostatecznie w 2021 roku wniosek uzyskał aprobatę Dyrekcji Lasów Państwowych, a zadeklarowana pomoc finansowa w wysokości 1,6 mln stanowiła ok. 50% kosztów inwestycji. Kilka dni temu  podpisano umowę z wykonawcą. Wartość prac po przetargu wyniosła ponad 2,8 mln zł.

inf./fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje