wtorek, 22 grudnia 2020 11:24

Tomice. Dobra współpraca popłaca! Ponad 170 tys. na inwestycje

Autor Wiktoria Mitura
Tomice. Dobra współpraca popłaca! Ponad 170 tys. na inwestycje

W tegorocznym budżecie ponad 170.000,00 zł przeznaczone zostało na realizację zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego przez sześć sołectw. Środki te gmina Tomice wydatkowała na 19 przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Jednym z ostatnich projektów zrealizowanych w tym roku była budowa fragmentu oświetlenia na ul. Krakowskiej w Witanowicach. Na ten cel mieszkańcy sołectwa przeznaczyli w funduszu sołeckim kwotę 40.472,40 zł.

Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Witanowic obejmowało w pierwszej kolejności wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krakowskiej wraz z zasilaniem boiska sportowego Klubu Sportowego Skawa Witanowice, a następnie budowę zaprojektowanej sieci oświetleniowej.

Łącznie wzdłuż ul. Krakowskiej zamontowano 11 nowych punktów oświetleniowych wraz z lampami typu LED. Doświetlony został odcinek 400 m od skrętu na ul. Radwany do skrzyżowania z ul. Wadowicką. Na ten cel gmina Tomice wydatkowała 61.877,87 zł.

Na podłączenie do zasilenia czeka jeszcze boisko sportowe Skawy Witanowice. Stosowna umowa już została podpisana z firmą energetyczną.

info i foto: UG Tomice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje