czwartek, 6 czerwca 2024 19:23

Pochód Lajkonika przeszedł przez Kraków [ZDJĘCIA]

Autor Mateusz Łysik
Pochód Lajkonika przeszedł przez Kraków [ZDJĘCIA]

6 czerwca, Kraków znów ożył dzięki barwnemu Pochodowi Lajkonika, jednej z najstarszych i najpiękniejszych tradycji miasta. Tegoroczna edycja tego wyjątkowego wydarzenia przyciągnęła tłumy widzów, którzy podziwiali orszak w towarzystwie kapeli Mlaskoty.

Tradycja i Symbolika

Co roku, w oktawę Bożego Ciała, barwny orszak włóczków i Tatarów prowadzony przez jeźdźca na sztucznym koniku przemierza trasę między Zwierzyńcem a Rynkiem Głównym, w rytmie krakowskich melodii. Uderzenie buławą od Lajkonika, na które czekają widzowie, ma przynieść szczęście na cały kolejny rok. Pochód ten jest jednym z kilku krakowskich zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Pochód w tym roku zmienił trasę z powodu remontu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Orszak wyruszył z siedziby Wodociągów Miasta Krakowa, gdzie zatrudniony jest Mariusz Glonek, wcielający się w główną postać. Przemierzył ulicę Senatorską, plac Na Stawach, następnie podwórko Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Flisacką do bulwaru Rodła, gdzie spotkał się z krakowskimi flisakami. Po krótkim odpoczynku w antykwariacie Abecadło i karczmie Smily, orszak udał się na bulwar Czerwieński, plac Wielkiej Armii Napoleona, ul. Podzamcze, Planty, kończąc pod Filharmonią Krakowską, gdzie miał miejsce taniec Lajkonika z chorągwią. Następnie przemaszerował ul. Franciszkańską i Grodzką do Rynku Głównego, gdzie na scenie pod Wieżą Ratuszową odbył się finał imprezy. Lajkonik odebrał „haracz” z rąk prezydenta miasta i wzniósł toast za pomyślność krakowianek i krakowian, kończąc uroczystość tańcem urbem salutare – pokłon miastu.

Podobnie jak w poprzednich latach, pochodowi Lajkonika towarzyszyło widowisko na scenie pod Wieżą Ratuszową. W tym roku publiczność mogła podziwiać występ Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk, który dodał wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

Pochód Lajkonika ma swoje korzenie w legendzie o ocaleniu Krakowa przed najazdem tatarskim w 1287 roku przez dzielnych flisaków wiślanych. Pierwsze zapisy o tym wydarzeniu pochodzą z XVIII wieku. Pomimo licznych przemian, tradycja ta przetrwała do dziś, łącząc pokolenia krakowian.

Od 2014 roku pochód jest wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wcześniej odpowiedzialność za organizację pochodu spoczywała na rodzinach Micińskich, Mazurów, Marcinkowskich i Glonków. Od 1947 roku pieczę nad tym wydarzeniem sprawuje Muzeum Krakowa.

Obecnie w postać Lajkonika wciela się Mateusz Glonek, który przejął tę rolę w 2023 roku po swoim ojcu, Zbigniewie. Tradycja ta, pielęgnowana przez pokolenia, nie tylko przypomina o bogatej historii Krakowa, ale także stanowi ważny element tożsamości i kultury miasta.

Apel o Ochronę Tradycji

Warto przypomnieć, że prawdziwego Lajkonika można zobaczyć tylko raz w roku, właśnie w oktawę Bożego Ciała. To wyjątkowe wydarzenie jest nie tylko okazją do świętowania, ale również do przypomnienia o konieczności ochrony i pielęgnowania krakowskich tradycji. Uderzenie buławą Lajkonika przynosi szczęście tylko wtedy, gdy odbywa się w tym szczególnym dniu, dlatego tak ważne jest, aby ten symbol Krakowa był chroniony i zachowany dla przyszłych pokoleń.

Pochód Lajkonika 2024. Zobacz zdjęcia

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka