środa, 14 grudnia 2022 10:03

Trzy badaczki z Krakowa laureatkami prestiżowego stypendium

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Trzy badaczki z Krakowa laureatkami prestiżowego stypendium

W tym roku sześć utalentowanych badaczek otrzymało stypendia L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Wśród nich aż trzy działają w Krakowie. Laureatki prowadzą nowatorskie badania w dziedzinie nauk o życiu i środowisku.

Głównymi założeniami programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jest nagradzanie osiągnięć naukowych polskich badaczek, wsparcie finansowe oraz promocja różnorodności i równości w nauce to główne założenia. W tegorocznej (22. edycji) wyróżnienie otrzymało sześć utalentowanych badaczek. Wśród nich aż trzy prowadzą badania w Krakowie.

Nagrodzone badaczki z Krakowa

W kategorii magistranckiej (stypendium w wys. 20 tys. zł) doceniono lek. Karolinę Brzegowy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, która zajmuje się badaniem związku między składem histologicznym skrzepliny udarowej a skutecznością leczenia udaru metodami wewnątrznaczyniowymi.  Karolina Brzegowy od II roku studiów medycznych związana jest z Katedrą Anatomii CM UJ. Za swoje osiągnięcia naukowe była wileokrotnie nagradzana. Wśród odznaczeń można wymienić m.in. stypendium Ministra Edukacji i Nauki, Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla i stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów. Była laureatką programu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0.” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2022 r. jest także kierownikiem grantu PRELUDIUM 20 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W kategorii doktoranckiej (30 tys. zł) doceniono dwie badaczki. Pierwsza to mgr Kalina Andrysiak z Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – za badanie molekularnych mechanizmów kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Ukończyła biologię oraz biologię molekularną na WBBiB UJ. W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie. W ich trakcie trzykrotnie uzyskałą stypendium z dotacji projakościowej oraz dwukrotnie stypendium rektora UJ. W 2019 roku otrzymała grant naukowy na zbadanie roli utrofiny w kardiomiopatii u pacjentów z DMD w ramach konkursu PRELUDIUM organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Drugą jest mgr Marta Kędziora z Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie – za projekt pt. Farmakoterapia choroby zwyrodnieniowej stawów – charakterystyka mechanizmów oraz poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych. Jest absolwentką neurobiologii na UJ. W swoim doktoracie zajmuje się farmakoterapią choroby zwyrodnieniowej stawów oraz badaniem nowych związków mających potencjał do uśmierzania bólu towarzyszącego pacjentom cierpiącym na tę chorobę. Pani Marta była na dwumiesięcznym wyjeździe badawczym we Francji (Uniwersytet w Bordeaux) oraz pięciomiesięcznym pobycie badawczym na Virginia Commonwealth University (USA). Marta Kędziora jest laureatką stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia oraz kierownikiem grantu PRELUDIUM 20.

mgr Marta Kędziora/ Fot. IF PAN

Pani mgr Marta Kędziora realizuje swój projekt badawczy w Zakładzie Neurochemii IF PAN. Doktorantka prowadzi badania w ramach kierowanych przez prof. Katarzynę Starowicz-Bubak projektów OPUS18 (2019/35/B/NZ7/01176) i OPUS 22 (2021/43/B/NZ7/01162) oraz w ramach zakończonego w kwietniu 2021 projektu STRATEGMED3 (303570/7/NCBR/2017).

prof. Katarzyna Starowicz-Bubak/ Fot.: IF PAN

Badania obejmują tematykę związaną z patofizjologią osteoartrozy oraz obecnymi i nowymi strategiami terapeutycznymi tej choroby. Doktorantka prowadzi badania zarówno na liniach komórkowych ludzkich chondrocytów i synowiocytów, jak również na szczurzym modelu osteoartrozy (indukcja choroby, testy behawioralne, analiza tkanki).

– Jej wykształcenie, wiedza i praktyka zawodowa zdobywana od najwcześniejszych lat studiów magisterskich (praktyki studenckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytucie Farmakologii PAN) z zakresu technik badawczych niezbędnych do określenia zamierzonych celów w projektach umożliwiło bezzwłoczne przystąpienie do wykonywania badań i realizację harmonogramu grantów

– mówi prof. Katarzyna Starowicz-Bubak i dodaje:

– Bycie naukowcem wymaga dużego zaangażowania, precyzji, ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy. Nie każdy może sobie z tym poradzić. Tym, którzy wybierają naukę, tak jak Marta, życzę wytrwałości, cierpliwości i dociekliwości. Tego wymaga nauka i takie są cechy Marty. Na żadnym etapie mojej kariery naukowej nie spotkałam się ze zjawiskiem tzw. „lepkiej podłogi”, niewidzialnej bariery utrudniającej karierę kobiet. Wręcz przeciwnie, moi mentorzy zachęcali mnie, aby przebić się przez szklany sufit. Kontynuuję postawę wsparcia moich podopiecznych, mocno wierzę w dalszy rozwój Marty i kibicuję jej, młodej, aktywnej i pełnej pasji badaczce.

Inf. i foto: Forum akademickie, IF PAN

Kraków

Kraków - najnowsze informacje