czwartek, 24 lutego 2022 15:31

Tyle wynosi stopa bezrobocia w powiecie wadowickim

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Tyle wynosi stopa bezrobocia w powiecie wadowickim

22 lutego w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab.inż. Augustyna Ormantego z Panią Małgorzatą Chowaniec – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach. Tematem spotkania było przekazanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy informacji o stanie bezrobocia w powiecie wadowickim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kalwaria Zebrzydowska wg. stanu na koniec grudnia 2021 roku.

W dniu 31 grudnia 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowanych było 2891 bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych o 1312 osób. Stopa bezrobocia na koniec listopada 2021r. w powiecie wadowickim wynosiła 4,9%.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zarejestrowało się ogółem 4250 osób tj. o 1321 osób mniej niż rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2021r., z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska było zarejestrowanych 307 osób bezrobotnych, co stanowiło 10,62% ogółu zarejestrowanych w PUP.

Od stycznia do grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowało się ogółem 461 osób zamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wśród rejestrujących się bezrobotnych mieszkańców gminy, 144 osoby rejestrowały się po raz pierwszy, natomiast317 osób rejestrowało się ponownie.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje