piątek, 15 grudnia 2023 15:31

Uczniowie ZDZ z Europejskimi Kwalifikacjami

Autor Artykuł sponsorowany
Uczniowie ZDZ z Europejskimi Kwalifikacjami

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy czwartej Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa, wzięli udział w realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FERS) zatytułowanego „Hiszpańskie inspiracje – Europejskie kwalifikacje”

Intensywne Przygotowania Przed Wyjazdem

Program zakładał odbycie 4–tygodniowych praktyk zawodowych dla 16 uczniów
w Hiszpanii w rejonie Walencji, w miejscu o wielkich tradycjach kulinarnych i stale rozbudowującej się infrastrukturze. Część uczniów miała okazję odbycia praktyk oraz staży w restauracjach, których właścicielem jest szef z gwiazdą Michelin. Przed wyjazdem młodzież odbyła przygotowanie z języka hiszpańskiego przeprowadzone przez profesjonalnego lektora, przygotowanie pedagogiczne            i międzykulturowe, a także miała zajęcia z doradcą zawodowym, który przygotował ją do pierwszego spotkania z zagranicznym pracodawcą. Szkoła jako instytucja wysyłająca zapewniła uczniom opiekę pedagogiczną, ubezpieczenie i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Gastronomowie i Budowlańcy na Podbój Hiszpanii

Projekt ukierunkowany był na poprawę kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów w celu wykorzystywania zdobytych umiejętności w dalszym kształceniu oraz na rynku pracy. W czasie realizacji projektu „Gastronomowie” poznali nowe techniki kulinarne w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej, praktyczne aspekty procedur zapewnień systemów jakości w zakresu gastronomii obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, takie jak: Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Systemy Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).„Budowlańcy” mieli okazję zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w hiszpańskiej branży budowlanej jak również organizacją i funkcjonowaniem hiszpańskich przedsiębiorstw w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Realizacja praktyk przyczyniła się do kształtowania myślenia, postrzegania ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego w tych branżach. Uczestnicy doskonalili znajomość branżowego języka angielskiego oraz poznali podstawy języka hiszpańskiego.

Zaangażowanie i Wsparcie Firmy Europa Movilidad Estiudantil

Firma, która przyjmowała młodzież na staże i praktyki w Hiszpanii, to Europa Movilidad Estiudantil. Zapewniła ona zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę i pomoc merytoryczną, prawidłowe, zgodnie z programem odbycie praktyk oraz pomoc medyczną. Warto dodać, że w dniach wolnych od pracy młodzież miała okazję poznać bliżej piękny region Hiszpanii. W ramach wycieczek kulturowych młodzież zwiedziła m.in.: Muzeum Ceramiki, dawną Giełdę Jedwabiu, katedry, w których mieści się siedziba diecezji miasta Walencja, wieże Torres de Serranos z XIV w., Muzeum Ognia, Muzeum Sztuk Pięknych, biopark, park Guliwera, a także pierwszy raz uczestniczyła w rejsie statkiem.

Certyfikaty i Kompetencje po Powrocie z Praktyk

Po powrocie uczniowie otrzymali potrzebne na dzisiejszym europejskim rynku pracy dokumenty – między innymi: Certyfikat Europass Mobilność opisujący zdobyte kwalifikację, dokument Europass CV. Umiejętności i kompetencje poparte zostały także certyfikatem wydanym przez EME  i certyfikatem uznanych punktów ECVET.

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka