czwartek, 28 stycznia 2021 10:41

Urząd Miasta Wieliczka odpowiada na zarzuty. Będzie audyt

Autor Artykuł partnera
Urząd Miasta Wieliczka odpowiada na zarzuty. Będzie audyt

Piotr Krupa, Zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Inwestycji przekazał informację dotyczącą sprostowania, poprawienia i uściślenia informacji przekazywanych przez wnioskodawcę referendum w sprawie odwołania burmistrza Wieliczki.

Wieliczka, 27 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Dotyczy: sprostowania, poprawienia i uściślenia informacji przekazywanych przez wnioskodawcę, Szanowni Państwo,

w dniu 11 stycznia 2021 r. wysłałem do wnioskodawcy drogą pocztową pismo z prośbą o poprawienie oraz uściślenie przekazanych informacji, zawartych w uzasadnieniu wniosku oraz na stronie internetowej. Niestety nieprecyzyjne informacje zawarte w uzasadnieniu wniosku do dnia dzisiejszego nie zostały przez wnioskodawcę sprostowane, jak również należycie skorygowane.

W przesłanym piśmie udzielono wszystkim osobom wymienionym we wniosku szczegółowych, merytorycznych odpowiedzi — odnosząc się do treści zawartych we wniosku, które zostały postawione w oparciu o nieścisłe i niepełne dane.

Z przykrością stwierdzam, że użyte we wnioskach sformułowania w rozmyślny sposób wypaczają obraz funkcjonowania wielickiego samorządu. Obserwując kolejne treści wprowadzane przez wnioskodawcę w dyskusji na temat wniosku, podnoszone w coraz to nowych wątkach, bez przychylenia się do mojej prośby, sugerują złą wolę wnioskodawcy co do merytorycznej rozmowy, można odnieść wrażenie, że jest to chaotyczne poszukiwanie podstaw dla uzasadnienia wniosku już złożonego. Kolejne pisma wnioskodawcy kierowane z pytaniami do urzędu, świadczą, że wniosek z dnia 5 stycznia 2021 r. był nieprzemyślany i bez oparcia na danych źródłowych.

Po raz kolejny zwracam się z prośbą do wnioskodawcy o poszanowanie merytorycznej dyskusji, kulturę wypowiedzi, uczciwość w oparciu o rzeczową argumentację oraz zaprzestanie używania dyskredytujących sformułowań wobec mieszkańców, w tym również pracowników instytucji wielickiego samorządu.

Ponownie odnosząc się do treści zawartych we wniosku, pragnę zauważyć, że uzupełnieniem moich pism będzie treść audytu, który po zakończeniu zgodnie z zarządzeniem przekaże do wiadomości Rady Miejskiej oraz podam do publicznej wiadomości.

Postanowiłem również w związku z kolejnymi pismami kierowanymi przez wnioskodawcę poszerzyć prowadzony audyt o analizę prawną i ekonomiczną o informacje w nich zawartych.

Odpowiadając wnioskodawcy pragnę zaznaczyć, że wnioskodawca powinien zmienić treść wniosku i jego uzasadnienie ponieważ pisma, które wpłynęły do urzędu skierowane przez wnioskodawcę świadczą o nie rzetelnym przygotowaniu wniosku i uzasadnienia.

Piotr Krupa

zobacz też:

Urząd Miasta Wieliczka: Prosimy wnioskodawców o sprostowanie podawanych informacji
W związku z pismem z dnia 5 stycznia 2021 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu przedstawiam poniżej stanowisko odnośnie zarzutów sformułowanych w uzasadnieniu wniosku w celu poproszenia wnioskodawcę, aby poprawił, uściślił przekazywane informacje na stronie internetowej i w złożonym wniosku.
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje