poniedziałek, 1 maja 2023 12:29

Wieliczka: Usługi społeczne. Praca na 24 godziny [WIDEO]

Autor Artykuł zewnętrzny
Wieliczka: Usługi społeczne. Praca na 24 godziny [WIDEO]

Dziś największe usługi społeczne realizują miejskie spółki komunalne. Największą częścią usług społecznych niezbędnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Dostarcza mieszkańcom wodę, odbiera odpady komunalne, odprowadza ścieki komunalne.

W roku 2022 odebrano 23 359,93 tony odpadów komunalnych, zaopatrzono mieszkańców w 2 643 859 m3 wody a odprowadzono 1 712 440 m3 ścieków komunalnych.

USŁUGI SPOŁECZNE. PRACA NA 24 GODZINY

USŁUGI SPOŁECZNE. PRACA NA 24 GODZINY #WIELICZKA #ZGK Dziś największe usługi społeczne realizują miejskie spółki komunalne. Największą częścią usług społecznych niezbędnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Dostarcza mieszkańcom wodę, odbiera odpady komunalne, odprowadza ścieki komunalne. W roku 2022 odebrano 23 359,93 tony odpadów komunalnych, zaopatrzono mieszkańców w 2 643 859 m3 wody a odprowadzono 1 712 440 m3 ścieków komunalnych. ➡️Największe inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce: ZADANIA W REALIZACJI: ✔„Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV, Zad. Nr 10.1 – „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej”. I. Zakres robót: 1) Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 260 m3 wraz z komorą zasuw i hydrofornia oraz zbiornikiem bezodpływowym o poj. 10 m3 na wody deszczowe. 2) Sieci i instalacje elektryczne: a) Przebudowa linii kablowej na długości 86.00 mb. wraz z montażem złącza kablowego. b) Montaż linii kablowych nN zalicznikowych na dł. 25 mb. c) Montaż oświetlenia zewnętrznego. d) Instalacja elektryczna dla zbiornika i komory zasuw z instalacją sterowania i dozoru. 3) Roboty drogowe drogi wewnętrznej. 4) Instalacje wodociągowe i sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne związane ze zbiornikiem i budynkiem hydroforni z montażem zestawu hydroforowego i jego sterowania. 5) Budowa sieci wodociągowej Fi 160 mm na długości 1 115,00 mb. II. Łączna kwota netto: 1 931 264, 17 zł ✔Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce - Bogucice o wydajności 360 m3/h. I. Zakres robót 1) Budowa budynku technicznego Stacja Uzdatniania Wody z pompownią, układem technologicznym uzdatniania wody surowej i kotłownią gazową centralnego ogrzewania też dla budynku Administracyjnego. 2) Budowa budynku logistycznego. 3) Budowa zbiornika wody czystej o poj. 2 200 m3 II. Wykonano w zakresie Ad. 1. Obiekty i wyposażenie ok 90% trwa zasyp zbiorników frakcjami filtracyjnymi i przygotowania do rozruchu urządzeń technologicznych uzdatniania wody surowej Ad.2. Budynek skończony w zakresie stanu surowego zamkniętego. Ad.3. Obiekt po próbach szczelności, wykończony zewnętrznie i wewnętrznie przygotowany do napełnienia przed badaniami bakteriologicznymi. III. Kwota umowna: 14 052 600,00 zł netto ✔Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce - Bogucice o wydajności 360 m3/h. Roboty podobne Kwota umowna: 4 996 575.43 zł netto ✔Przebudowa i budowa ul. Winnickiej i ul. Za Torem wraz z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego w ramach realizacji projektu pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” I. Zakres robót 1) Budowa sieci wodociągowej woda czysta fi 160 mm dł= 386 + 139 mb 2) Budowa sieci wodociągowej woda surowa fi 160 mm dł = 272 mb. 3) Budowa sieci wodociągowej woda surowa fi 315 mm dł = 11 + 122 mb 4) Komora KZ-1 woda czysta 5) Komora KZ-2 woda surowa II. Wykonano w zakresie 80% III. Kwota umowna: 1 972 000 zł netto ✔„Budowa sieci wodociągowej na odcinku 300 mb na działce 436/12 obr P-101 jednostka ewidencyjna Podgórze – Kraków” Rurociąg łączący SUW Bieżanów z istniejącą siecią wodociągową fi 160 mm I. Zakres robót 1) Budowa sieci wodociągowej fi 315mm na długości 262 mb. II. Realizacja na etapie przygotowawczym do wejścia w teren.(brak decyzji konserwatora) III. Kwota umowna: 261 000,00 zł ✔„Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie” Kwota umowy: ok 5 000 000,00 zł ZADANIA ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE m.in: - Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku ul. Mickiewicza – Przystanek PKP w Wieliczce Łączna kwota umowy: 1 260 000,00 zł - Budowa 4 studni głębinowych na terenie m. Wieliczki. Łączna kwota umowy: 1 182 200,00 zł - Budowa sieci wodociągowej PE Ø225x20,5 mm na odcinku od ul. Boguckiej do ul. Reformackiej, węzły L-Ł-M-M"-N o długości L=432 m w Wieliczce na dz. 500/11 500/24, 500/20,500/22, 500/21, 500/14, 500/6 i 1543/1 obręb 2 Wieliczka zamykającej pierścień sieci rozdzielający wodę z ZUW Wieliczka – Bogucice Łączna kwota umowy: 312 000,00 zł

Opublikowany przez Miasto i Gmina Wieliczka Piątek, 28 kwietnia 2023

Największe inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce:

zadania w realizacji:

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV, Zad. Nr 10.1 – „Budowa zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej”.

I. Zakres robót:

1) Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej 260 m3 wraz z komorą zasuw i hydrofornia oraz zbiornikiem bezodpływowym o poj. 10 m3 na wody deszczowe.

2) Sieci i instalacje elektryczne:

a) Przebudowa linii kablowej na długości 86.00 mb. wraz z montażem złącza kablowego.

b) Montaż linii kablowych nN zalicznikowych na dł. 25 mb.c) Montaż oświetlenia zewnętrznego.

d) Instalacja elektryczna dla zbiornika i komory zasuw z instalacją sterowania i dozoru.

3) Roboty drogowe drogi wewnętrznej.

4) Instalacje wodociągowe i sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne związane ze zbiornikiem i budynkiem hydroforni z montażem zestawu hydroforowego i jego sterowania.

5) Budowa sieci wodociągowej Fi 160 mm na długości 1 115,00 mb.II. Łączna kwota netto: 1 931 264, 17 zł.

Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce - Bogucice o wydajności 360 m3/h.

I. Zakres robót:

1) Budowa budynku technicznego Stacja Uzdatniania Wody z pompownią, układem technologicznym uzdatniania wody surowej i kotłownią gazową centralnego ogrzewania też dla budynku Administracyjnego.

2) Budowa budynku logistycznego.

3) Budowa zbiornika wody czystej o poj. 2 200 m3

II. Wykonano w zakresie:

Ad. 1. Obiekty i wyposażenie ok 90% trwa zasyp zbiorników frakcjami filtracyjnymi i przygotowania do rozruchu urządzeń technologicznych uzdatniania wody surowej

Ad.2. Budynek skończony w zakresie stanu surowego zamkniętego.

Ad.3. Obiekt po próbach szczelności, wykończony zewnętrznie i wewnętrznie przygotowany do napełnienia przed badaniami bakteriologicznymi.

III. Kwota umowna: 14 052 600,00 zł netto.

Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce - Bogucice o wydajności 360 m3/h. Roboty podobne. Kwota umowna: 4 996 575.43 zł netto.

Przebudowa i budowa ul. Winnickiej i ul. Za Torem wraz z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego w ramach realizacji projektu pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”

I. Zakres robót:

1) Budowa sieci wodociągowej woda czysta fi 160 mm dł= 386 + 139 mb

2) Budowa sieci wodociągowej woda surowa fi 160 mm dł = 272 mb.

3) Budowa sieci wodociągowej woda surowa fi 315 mm dł = 11 + 122 mb

4) Komora KZ-1 woda czysta5) Komora KZ-2 woda surowa.

II. Wykonano w zakresie 80%

III. Kwota umowna: 1 972 000 zł netto.

„Budowa sieci wodociągowej na odcinku 300 mb na działce 436/12 obr P-101 jednostka ewidencyjna Podgórze – Kraków” Rurociąg łączący SUW Bieżanów z istniejącą siecią wodociągową fi 160 mm

I. Zakres robót:

1) Budowa sieci wodociągowej fi 315mm na długości 262 mb.

II. Realizacja na etapie przygotowawczym do wejścia w teren (brak decyzji konserwatora).

III. Kwota umowna: 261 000,00 zł.

„Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie”. Kwota umowy: ok 5 000 000,00 zł

Zadania zakończone i rozliczone m.in:

  • Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku ul. Mickiewicza – Przystanek PKP w Wieliczce, Łączna kwota umowy: 1 260 000,00 zł
  • Budowa 4 studni głębinowych na terenie m. Wieliczki. Łączna kwota umowy: 1 182 200,00 zł
  • Budowa sieci wodociągowej PE Ø225x20,5 mm na odcinku od ul. Boguckiej do ul. Reformackiej, węzły L-Ł-M-M"-N o długości L=432 m w Wieliczce na dz. 500/11 500/24, 500/20,500/22, 500/21, 500/14, 500/6 i 1543/1 obręb 2 Wieliczka zamykającej pierścień sieci rozdzielający wodę z ZUW Wieliczka – Bogucice. Łączna kwota umowy: 312 000,00 zł
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje