poniedziałek, 14 czerwca 2021 10:27

Za tydzień rusza remont na "wyjazdówce" z Krakowa. Będą gigantyczne korki

Autor Marzena Gitler
Za tydzień rusza remont na "wyjazdówce" z Krakowa. Będą gigantyczne korki

Jeszcze większe problemy będą mieć kierowcy wjeżdżający i wyjeżdżający z Krakowa. Na dwa tygodnie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ważnej wylotówce na Warszawę.  

W związku z przebudową sieci wodociągowej w poniedziałek, 21 czerwca o godz. 7.00 tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na al. 29 Listopada w rejonie ul. Węgrzeckiej. Do do godz. 17.00 w piątek, 2 lipca zawężone będą oba pasy jezdni.

utrudnienia Kraków al. 29 Listopada Węgrzecka
Duże utrudnienia na al. 29 Listopada w rejonie Węgrzeckiej - graf ZIMK

Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Węgrzeckiej to element prac związanych z trwającą przebudową al. 29 Listopada.

mapa: OpenStreetMap

Przypomnijmy, że zakres prac związanych z tą inwestycją obejmuje przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta wraz z przebudową obiektów inżynierskich, w tym dwóch wiaduktów kolejowych oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Powstaną ścieżki rowerowe, buspasy, nowe chodniki. Zagospodarowana będzie zieleń. Pisaliśmy o tym tu:

Kraków. Rusza rozbudowa ul. 29 Listopada
Rozpoczyna się rozbudowa al. 29 Listopada. Modernizacja głównej wylotówki z Krakowa na północ potrwa około dwóch lat.

Dzięki poszerzeniu wylotówki na Warszawę do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy. Realizacja inwestycji ma potrwać około dwóch lat.

Wykonawcą rozbudowy al. 29 Listopada do granicy miasta jest konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider), STRABAG Sp. z o.o. (partner). Kwota kontraktowa brutto wynosi – 94 897 131,26 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą ok. 72 mln zł.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje