środa, 3 marca 2021 13:55

W Nowej Hucie powstanie park – sad. Wiemy gdzie

Autor Głos 24
W Nowej Hucie powstanie park – sad. Wiemy gdzie

W niedalekim sąsiedztwie od Parku Edukacyjnego „Branice” ma powstać nowy park. W kwestii mieszkańców Krakowa leży decyzja o wyborze patrona nowych terenów zielonych.

Planowo park ma zostać stworzony na hektarowej działce przy ulicy Plastusia. Nie wyklucza się, że obszar ten może zostać rozszerzony o okoliczne działki.

Chcemy, by nowy park nawiązywał do tradycji tego osiedla, dawnej podkrakowskiej wsi. Dlatego analizujemy m.in. możliwość nadania mu charakteru sadu z drzewami ozdobnymi. W ten sposób miejsce to mogłoby korespondować z tworzonym przez nas w niedużej od niego odległości Parkiem Edukacyjnym „Branice”, którego centrum stanowić będzie skansen prezentujący tradycję krakowiaków zachodnich. Inne założenie parkowe znajduje się w przeciwnym kierunku. To park o charakterze dworskim, przy dawnej posiadłości Branickich.– mówi prezes Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, Artur Paszko.

Inicjatywa utworzenia nowego parku silnie związana jest z wcześniejszymi decyzjami nowohuckiej spółki, która w ramach prowadzonych działań inwestycyjnych wytnie 2300 drzew, co budzi duży sprzeciw mieszkańców i krakowskich ekologów. Pisaliśmy o tym tu:

Kraków. Rzeź przy Igołomskiej. 2300 drzew wytnie miejska spółka
Kraków informacje. Przeciwko wycince 2300 drzew w rejonie ulicy Igołomskiej protestuje Akcja Ratunkowa dla Krakowa.
W przytłaczającej większości nie są to cenne okazy. Stanowią pozostałość po dawnej zieleni izolacyjnej, mającej zapobiegać roznoszeniu pyłów z nieistniejących już instalacji huty (topole) lub wyrosły samorzutnie, w czasie, gdy teren ten nie był już użytkowany do celów przemysłowych. Często są to gatunki inwazyjne (np. klon jesionolistny czy robinia akacjowa), wypierające rodzimą roślinność. W zamian za każde wycięte drzewo posadzimy inne, starając się o drzewa gatunkowo cenniejsze, a dodatkowo o 340 drzew i krzewów więcej – zadeklarował prezes Paszko. Spółka na tym terenie przygotowuje teren Strefy

Aktywności Gospodarczej, obejmującej 33 ha.– W samej Strefie Aktywności Gospodarczej urządzamy nie tylko tereny inwestycyjne, ale także ok. 4 ha terenów zielonych – wyjaśnia Paszko. - Mają one pełnić wiele funkcji. Nie tylko być „miejscami wytchnień”, ale także np. ograniczać zjawisko tzw. wysp ciepła.

Fot. i info: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje