wtorek, 16 marca 2021 09:25

W Nowym Sączu będzie bezpieczniej. Zadbają o to Wody Polskie

Autor Aleksandra Tokarz
W Nowym Sączu będzie bezpieczniej. Zadbają o to Wody Polskie

Minimalizacja ryzyka powodziowego – to główny cel, który przyświeca Wodom Polskim. Te zapowiedziały, iż w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na prace przy regulacji potoku Dąbrówka. Zmieni się także otoczenie rzeki Kamienica.

Potok Dąbrówka od lat jest utrapieniem mieszkańców osiedla Dąbrówka i Kaduk. - Tworzy on liczne zakola i meandry, a występująca tu silna erozja denna i brzegowa, stanowi zagrożenie powodziowe dla mieszkańców oraz istniejącej infrastruktury. W czasie wezbrania koryto nie mieści wody. Zalewane i podtapiane są tereny sąsiadujące z potokiem, co spotęgowane jest tworzącymi się zatorami z gałęzi, traw i mułu – tłumaczą Wody Polskie.

Aby zminimalizować ryzyko powodziowe, na odcinku 300 m potoku Dąbrówka zostanie wykonane wzmocnienie koryta z okładziną kamienną. - Pozostałe roboty w ramach zadania, polegające na lokalnym odcinkowym zabezpieczeniu brzegów i stabilizacji dna, będą wykonane w roku 2022 – informuje RZGW. Przyjęta technologia, a także nowe parametry koryta, mają pozwolić na swobodny spływ wód wezbraniowych, jednocześnie zmniejszając ryzyko powodziowe. Kwota tego zadania to około 3,5 mln złotych.

Sądecczyzna. To będzie największa inwestycja, którą realizuje samorząd województwa
12 marca w Nowym Sączu podpisany został list intencyjny. Porozumienie dotyczy podjęcia dalszych działań związanych z realizacją zadania „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rzece Dunajec”.

Odnowione zostaną także trzy stopnie wodne na Kamienicy w Nowym Sączu. Przybędzie miejsc do rekreacji, ale głównym celem tych działań jest troska o przyrodę. - Celem realizowanego zadania będzie poprawa stanu ekologicznego wód płynących Kamienicy, a także przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000. W ramach zawartej umowy wykonane zostaną prace budowlane polegające na przebudowie trzech istniejących progów tak, by nie stanowiły przeszkody w migracji ryb – informuje RZGW. - Po zakończeniu prac prowadzony będzie monitoring migracji ryb, który Wody Polskie zrealizują wspólnie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu.

Inwestycja ma zakończyć się w połowie 2023 roku. Jej koszt to 10 milionów złotych, z czego ok. 7,5 mln będzie pochodzić z funduszy europejskich.

fot. RZGW w Krakowie

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje