poniedziałek, 17 kwietnia 2023 14:33

W Wysowej-Zdroju otworzono nowy most. "Będzie usprawniać codzienne funkcjonowanie"

Autor Patryk Trzaska
W Wysowej-Zdroju otworzono nowy most. "Będzie usprawniać codzienne funkcjonowanie"

Nad potokiem Ropka w Wysowej-Zdroju, w miejscu starego mostu, stanął zupełnie nowy obiekt. Szybki przejazd do centrum uzdrowiska znów jest możliwy. W uroczystym otwarciu na drodze powiatowej 1498K.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł prawie 2 mln zł. Większość tych środków, bo niemal 1,6 mln zł, pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych powiatu gorlickiego.

Roboty budowlane polegały na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i wzniesieniu w tym samym miejscu jednoprzęsłowego mostu o konstrukcji ramowej. Rozbudowywana część drogi ma jezdnię o szerokości 2x4 m oraz obustronny chodnik w obrębie mostu.

fot. Urząd Wojewódzki w Krakowie 

Nowy obiekt mostowy stanowi bramę wjazdową do pięknej miejscowości, jaką jest Wysowa-Zdrój. Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo Małopolan. Inwestując w rozwój infrastruktury drogowej, dbamy także o komfort podróżnych.  Dzięki środkom rządowym i dobrej współpracy z administracją samorządową możliwa jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1498Kna odcinku Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica państwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię jezdni oraz pobocza,

- obustronne poręcze o długości 28 mb,

- budowę studzienek wodościekowych z włączeniem do istniejących kanałów deszczowych,

- budowę zabezpieczenia przyczółków w postaci opasek z narzutu kamiennego na brzegach potoku Ropka,

- oznakowanie pionowe i poziome.

fot. Urząd Wojewódzki w Krakowie 

To inwestycja bardzo ważna dla mieszkańców. Nowy most w Wysowej-Zdroju otwiera nowe możliwości i usprawnia codzienne funkcjonowanie. Dlatego też wspólnie z parlamentarzystami z regionu zabiegaliśmy o to, aby ten projekt otrzymał wysokie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gratuluję sfinalizowania prac i sprawnego wykonania tej kompleksowej inwestycji – mówi senator Wiktor Durlak.

Całkowity koszt zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica państwa w miejscowości Wysowa-Zdrój” wynosi nieco ponad 3 mln zł. Oprócz dofinansowania z budżetu państwa powiat otrzymał także dotację od Lasów Państwowych w wysokości ponad 2 mln zł.

W lutym wręczyliśmy samorządowcom z terenu powiatu gorlickiego symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Kwoty opiewały na sumę prawie 3,6 mln zł. To oznacza, że powiat i gminy z powiatu mogą kolejny rok poprawiać stan dróg lokalnych – przypomina wojewoda Kmita.

fot. Urząd Wojewódzki w Krakowie 

Ponad 1,55 mln zł przypadło dla powiatu gorlickiego. Dofinansowanie pozwoli na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Jankowa - Lipniczka w miejscowości Jankowa.

Pozostałe środki rozdzielone zostały na zadania gminne. Łącznie w tym regionie zostanie zrealizowanych 5 takich inwestycji.

Długość dróg powiatowej i gminnych, które zostały objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie gorlickim, to 6,3 km.

inf./fot. Urząd Wojewódzki w Krakowie

Gorlice - najnowsze informacje