piątek, 20 listopada 2020 11:29

Wadowice. Rada Muzeum Papieskiego ma nowego przewodniczącego. Kogo?

Autor Wiktoria Mitura
Wadowice. Rada Muzeum Papieskiego ma nowego przewodniczącego. Kogo?

Nowa kadencja Rady Muzeum Papieskiego została zainaugurowana. Podczas spotkania wybrano nowego przewodniczącego, którym został Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Podczas obrad Rady Muzeum, działającej przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, przyjęto nowy regulaminu organizacyjny, który uwzględnia m.in. możliwość prowadzenia obrad w formie wirtualnej, a także nad sprawozdaniem finansowym za miniony rok. Podczas spotkania wybrany został również Przewodniczący Rady, którym został Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Rada wybrała również jedenastego członka, którym została Małgorzata Targosz – Storch.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jest instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym. W obecnej formie zostało utworzone na mocy aktu założycielskiego z 12 kwietnia 2010 roku, podpisanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie, Archidiecezję Krakowską i Gminę Wadowice. Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada opiniuje także plan pracy Muzeum na każdy rok kalendarzowy.

info: Powiat wadowicki   foto: archiwum UMWM

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje