czwartek, 16 listopada 2023 13:52

Ważna zmiana dla mieszkańców. Nowa numeracja telefoniczna w miechowskim starostwie

Autor Patryk Trzaska
Ważna zmiana dla mieszkańców. Nowa numeracja telefoniczna w miechowskim starostwie

Od połowy listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Miechowie uruchomiono nową numerację telefonów w związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu telefonii w ramach projektu unijnego „Cyfrowy Powiat”.

Powiat Miechowski pozyskał fundusze z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. Dzięki temu w Starostwie Powiatowym w Miechowie wprowadzono nowoczesny system telefonii i tym samym zmieniła się numeracja telefonów do starostwa, do poszczególnych wydziałów i pracowników.

Najważniejsze numery telefonów, skąd zostaniemy przekierowani do odpowiedniej komórki urzędu, to numery do punktów informacyjnych budynków A (ul. Racławicka 12) oraz B (ul. Sienkiewicza 27):

 • budynek A - tel. 41 3910 000
 • budynek B - tel. 41 3910 001

Żeby dodzwonić się do sekretariatu głównego budynku (A), należy wybrać nr 41 3910 002.

Poniżej przedstawiamy numerację do poszczególnych wydziałów starostwa:

BUDYNEK A (UL. RACŁAWICKA 12)

Wydział Organizacyjny (numery tel. od 41 3910 000 do 41 3910 019) w tym:

 • 41 3910 005 - sekretarz
 • 41 3910 006 - rzecznik praw konsumenta
 • 41 3910 013 - nieodpłatna pomoc prawna
 • 41 3910 015 - przewodniczący rady
 • 41 3910 016 - biuro rady
 • 41 3910 018 - FAX
 • 41 3910 019 - rzecznik prasowy

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (numery tel. od 41 3910 020 do 41 3910 037) w tym:

 • 41 3910 020 - naczelnik
 • 41 3910 021 do 024 - Ewidencja Gruntów i Budynków
 • 41 3910 026 do 029 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • 41 3910 030 do 037 - Gospodarka Gruntów

Wydział Finansowy (numery tel. od 41 3910 040 do 41 3910 046) w tym:

 • 41 3910 040 - skarbnik
 • 41 3910 041 - główna księgowa
 • 41 3910 042 do 046 - pracownicy

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy (numery tel. od 41 3910 050 do 41 3910 059) w tym:

 • 41 3910 050 - naczelnik
 • 41 3910 051 - 059 pracownicy, w tym 41 3910 055 i 056 - leśnictwo
BUDYNEK B (UL. SIENKIEWICZA 27)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (numery tel. od 41 3910 060 do 41 3910 075) w tym:

 • 41 3910 060 - naczelnik
 • 41 3910 064 do 068 - rejestracja pojazdów
 • 41 3910 069 do 072 - prawa jazdy

Wydział Budownictwa i Architektury (numery tel. od 41 3910 080 do 41 3910 086) w tym:

 • 41 3910 080 - naczelnik
 • 41 3910 081 do 086 - pracownicy

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (numery tel. od 41 3910 090 do 41 3910 093) w tym:

 • 41 3910 091 -  naczelnik
 • 41 3910 091 do 093 - pracownicy

inf./fot. Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka