piątek, 23 lipca 2021 20:18

Ważny krok w przyszłość na Podhalańskiej Uczelni !

Autor Edyta Sowa
Ważny krok w przyszłość na Podhalańskiej Uczelni !


Czas działać!  Podhalańska Państwowa Uczelnia w Nowym Targu nie próżnuje i w czwartek 22 lipca br., podpisała postępowe porozumienia o współpracy z  Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Krakowa, Fundacją Upowszechniającą Wiedzę i Naukę „Cognitione" z Nowego Targu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Porozumienia mają na celu wspólne opracowywania programów studiów na kierunkach architektura oraz gospodarka przestrzenna, a także realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
Strony zadeklarowały wolę poszerzonej współpracy oraz integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także promocję i wsparcie procesów rozwojowych w wymiarze międzyinstytucjonalnym. Partnerzy zobowiązali się między innymi do inicjowania prac badawczo-rozwojowych, opracowywania ekspertyz, współpracy przy realizacji wydawnictw, a także wspólnej organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych. Nowe kompetencje i rozwój zawodowy studentów oraz mieszkańców Podhala to cele podpisanego porozumienia przez Jana Gąsienicę-Walczaka, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz JM Rektora dra hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, prof. Uczelni, Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Wspieranie absolwentów na rynku pracy jest naszym naturalnym priorytetem. Idea uczenia się przez całe życie opiera się na nawyku rozwoju w każdym wieku, nie tylko w ławce szkolnej, ale także po zakończeniu edukacji formalnej. Dzięki projektom realizowanym w Małopolsce z Funduszy Europejskich mamy ofertę w tym wspierającą osoby poszukujące pracy, ale także pracujące, jak i studentów czy absolwentów – mówi Jan Gąsienica-Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Porozumienie zakłada też promocję nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych dzięki udziałowi w realizowanych w Małopolsce i dofinansowanych z Unii Europejskiej projektach: „Kierunek Kariera", „Kierunek Kariera Zawodowa", „Nowy start w Małopolsce", „Wróć z POWERem!" oraz „Łap Skilla".

Podhale

Podhale - najnowsze informacje